در این قسمت از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تور ماهیگیری و تور شکار آشنا کنیم. دیدن تور ماهیگیری در خواب بیانگر پول و خوشبختی است. برای مطالعه ادامه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب تور ماهیگیری - دیدن تور شکار در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تور ماهیگیری – دیدن تور شکار در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب تور شکار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب تور شکار : 1- بزودی سفری در پیش دارید 2- یک ماجرای عشقی عجیب

شما در یک تور گیر افتاده اید : آرزوی شما برآورده خواهد شد .

یک تور بزرگ : ثروت بزرگ

بچه ها یک تور پیدا می کنند : آنها در آینده به مقامهای بالاو مهم دست می یابند.

شخصی از تور استفاده می کند : بزودی عاشق میشوید.

شما تور به کار می برید : موفقیت در کار

چیزی را با تور به دام می اندازید : یک اتفاق غافلگیرنده در انتظار شماست .

یک زن را در تور بدام می اندازید : پول هنگفتی نصیبان می شود .

پرندگان را در یک تور بدام می اندازید : نگرانیهای بزرگ در آینده

از یک تور مخصوص شکار پروانه استفاده می کنید : خوشبختی

حشرات و مگس را با تور شکار می کنید : شما آرزوهائی داریدکه به ندرت برآورده می شود .

یک تور شکار پروانه را پاره می کنید : شانس شما از همه دنیا بیشتر است .

 

 

تعبیر خواب تور ماهیگیری

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانه هجوم ناامیدیهای رنج آور است .

لیلا برایت می گوید:

دیدن تور ماهیگرى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب خشم و عصبانیت شما مى‏گردد

در سر زمین رویاها آمده:

یک ماهی را با تور می گیرید : علامت تغییر آب و هوا و ایجاد باران فراوان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب تور ماهیگیری – دیدن تور شکار در خواب چه معنایی دارد؟
2 رای، میانگین: (4.5) (90%)
تعبیر خواب تور ماهیگیری – دیدن تور شکار در خواب چه معنایی دارد؟
2 رای، میانگین: (4.5) (90%)