خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب کک – دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کک – دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کک از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب کک چیست؟ کک ها، حشرات موذی و بسیار خطرناکی هستند که به واسطه ویژگی های حرکتی و دوره زندگی، به دام انداختن آن ها بسیار مشکل و تقریبا غیرممکن است. دیدنش در خواب بیانگر این است که از دسیسه های نزدیکان خود خشمگین می شوید و صد در صدد تلافی می کنید. با ادامه این تعبیر خواب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کک - دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کک – دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کک

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کک در خواب ، نشانه آن است که از دسیسه های نزدیکان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کک به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب کک : بدبختی
  • یک کک می گیرید : مضطرب خواهید شد .
  • تعداد زیادی کک : دشمنانتان خود را آماده انتقام میکنند .
  • ککها روی بچه ها : یک مهمان ناخوانده وناخوشایند
  • یک زن خواب کک ببیند : معشوق او یاوه گو است

 

مطالب مرتبط : تعبیر خواب ساس ، دیدن ساس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن کک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببینی ککی را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کک را می کشید : با مانع و مشکل روبرو میشوید .

 

تعبیر خواب کک - دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کک – دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گزیدگی توسط حشرات (کک)

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند کک او را می گزد ، علامت آن است که افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببینی ککی تو را گزیده است، یـعـنـی دشمن به تو حرف تلخ و سنگینی می‌زند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک کک شما را می گزد : به ثروت می رسید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شپش ، معنی دیدن بید در خواب چیست؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب کک – دیدن کک در خواب چه مفهومی دارد؟
2 رای، میانگین: (3.5) (70%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.