تعبیر خواب تازیانه و معنی شلاق زدن در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم، شما عزیزان را تعبیر خواب شلاق ( تازیانه) آشنا کنیم. دیدن شلاق در خواب بیانگر تنبیه، شرمی ناخشنود و گناه است . ممکن است بیانگر موقعیتی سو استفاده گر یا فرآیند بدشانس باشد. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب شلاق

تعبیر خواب شلاق - تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلاق – تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

شلاق در خواب بر پنج وجه است.

اول: شعث وقبح و زشت.

دوم: جدل کردن و بگو مگو.

سوم: روشن شدن کاری مشکل.

چهارم: سفر و مفارقت.

پنجم: بزرگی و مال.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شلاقی خوب با بند ابریشمی در دست گرفته‌ای [بندی که شلاق را با آن آویزان می‌کنند]، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شلاق در خواب ، نشانه وجود اختلافات میان دوستان است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

شلاق در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی در خانۀ خودت شلاق کوچکی در دست داری، ولی آن شلاق دراز شد، یـعـنـی با دشمنت جسورانه حرف می‌زنی و زبان تو بر او دراز می‌شود، ولی اگر شلاق دراز بود و کوتاه شد، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.

در سر زمین رویاها آمده:

  • خواب شلاق : مراقب رقیب باشید .
  • شما شلاق دارید : یک پیغام به دستتان می رسد .
  • از شلاق استفاده میکنید : خبرهای جالب و خوشایند

 

تعبیر خواب شلاق زدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کسی را طوری با شلاق زده‌ای که پاره پاره شده است، یـعـنـی اهل و نزدیکان تو متفرق و پراکنده می‌شوند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی را با شلاق زده‌ای، یـعـنـی به کاری مشغول می‌شوی که از آن شخص و از آن کار به تو سود و منفعتی نمی‌رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی را بی اندازه شلاق می زدنند، بیانگر این است که غم و اندوه فراوان می رسد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که او را شلاق می زند، تاویلش به خلاف این است.

 

تعبیر خواب شلاق - تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلاق – تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شلاق خوردن

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.

مولف می گوید:

اگر ببینید که بر سرو صورت شما شلاق می زنند در انتخاب دوست اشتباه کرده اید واو شما را در بدترین شرایت تنها خواهد گذاشت

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی تو را با شلاق زده‌اند، ولی نفهمیدی که چه کسی زده است، یـعـنـی به طور ناگهانی مال و اموالی به دست می‌آوری.

اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی  بیند بر پشت کسی شلاق می زنند و از آنجا خون می آید، بیانگر این است که مال حرام  می یابد یا زننده او را متهم به گناهی متهم می کند

در سر زمین رویاها آمده:

شما را شلاق می زنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .

 

تعبیر خواب شلاق خوردن دیگران

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینید کسی را بیند شلاق می زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دلیل بر رنج و اندوه است.

در سر زمین رویاها آمده:

یکنفر را شلاق می زنند : شخصی که دوستش دارید برای شما ایجاد دردسر خواهد کرد .

اشخاص بسیاری شلاق می خورند : ناکامیهای فراوان در پیش است .

دشمنان شلاق می خورند : پایان یک بیماری

 

تعبیر خواب شلاق - تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شلاق – تازیانه زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تازیانه (شلاق)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تازیانه در گذشته یک وسیله جنگی و تدافعی بوده و هر جنگجوی سوارکاری یک تازیانه داشت که به سبک و روش خودش می بست و به کار می برد به طوری که از تازیانه یک نفر، شخص دیگری نمی توانست با مهارت و چابکی استفاده کند ولی امروز تازیانه در زندگی ما جایی مخصوص و مشخص ندارد و فقط گه گاه برای تعزیز و تنبیه خلافکاران به کار می رود. احتمال این که کسی تازیانه در خواب ببیند کم است معهذا نوشته می شود. معبران کهن تازیانه را عزت و شرف مرد تعبیر کرده و نوشته اند که اگر کسی ببیند تازیانه از دستش می افتد از کار معزول می شود

 

تعبیر خواب تازیانه چوبی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی تازیانه ای از چوب است، یـعـنـی حال تو باقوت خواهد بود. اگر تازیانه از چرم یا تسمه است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب شکستن تازیانه

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی تازیانه ای که در دست داری شکسته است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود یا از کار برکنار می‌شوی

 

تعیبر خواب تازیانه زدن به اسب

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و شلاق می‌زنی، یـعـنـی به جای کسی کار می‌کنی و به خاطر آن کار بر او منت می‌گذاری.

در سر زمین رویاها آمده:

یک اسب را شلاق می زنید : ابداً در عشق شانس نخواهید داشت.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آدم کشی ، تعبیر خواب اسلحه ، تعبیر خواب تیر و تیر اندازی ، تعبیر خواب خون

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.