خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گوهر آشنا کنیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن گوهر در خواب بیانگر مال و ثروت، فرزند شایسته، خیر و برکت است. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گوهر - دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گوهر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است.

اول: مال مذکور.

دوم: علم مشهور.

سوم: فرزند معروف.

چهارم: چیزی گرانبها.

پنجم: زنی با جمال.

ششم: سخنی مفید.

هفتم: خیروبرکت.

هشتم: کاری نیکو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب های ما می تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شایسته و برومند گوهر است. علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می کند به وضع و شرایطی که در بیداری دارید.

ابن سیرین می گوید:

  • هری دارید که نمی دانید چیست ولی می دانید گوهر است و ارزنده و درخشان یا با زنی صاحب جمال و کمال ازدواج می کنید یا صاحب فرزندی می شوید که در زمان خودش دارای نام و آوازه خواهد شد.
  • مرحوم مجلسی رحمته الله الیه برای هر یک از سنگ های قیمتی تعبیری مناسب نوشته اما با نحوه کنونی زیست و حیات بشر که جواهرات از میان مردم جمع آوری شده و در بانک ها و مراکز اقتصادی پشتوانه پولی کشورها قرار گرفته نمی توان آن تعابیر را درست دانست. کلا گوهر را مورد توجه قرار می دهیم که معنی عام دارد.
  • اگر دختری دم بخت در خواب گوهر ببیند شوهری می کند شایسته و بزرگ و ممتاز . گوهر عالی ترین امتیاز برای چیزهائی است که در بالا نام برده شد فقط بیننده خواب باید تشخیص دهد چه وضع و موقعیتی دارد وگوهر در زندگی او چه می تواند باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گوهر در خواب ، علامت آن است که در امور عاطفی و حرفه خود اقبال خوبی خواهید داشت .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن گوهر به خواب، دلیل بر زنی توانگر صاحب جمال بود. اگر بیند گوهری داشت، دلیل است زنی چنین بخواهد. اگر دید گوهر او ضایع شد، دلیل است زن را طلاق دهد

 

 

تعبیر خواب فروختن گوهر

ابن سیرین می گوید:

فروختن گوهر در خواب از دست دادن امتیاز است و خریدن آن تحصیل امتیاز تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید گوهری داشته اید که آن را گم کرده اید فرصتی نیکو را از دست می دهید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند گوهر می فروخت، دلیل است دلاکی کند و دختری را به شوهر دهد. اگر بیند گوهر سفید داشت، دلیل است فرزندی آورد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوهرفروش در خواب، دلیل برخداوندِ علم و دین است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.