تعبیر خواب

تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب ارواح – دیدن روح مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب روح با جن متفاوت است و باید بدانید که کدامیک را در خواب دیده اید. ما در این پست از تعبیر خواب نماگرد، تعبیر خواب ارواح و دیدن شبه را آماده کردیم. روح می تواند با سمبل مرگ ، وفات و بی اثر شدن ، مرتبط باشد . فردی که در زندگی واقعی ، قدرت تاثیر خود را از دست داده است . شبح در مواردی سمبل احساسات و خاطرات آزار دهنده ی گذشته ی شماست که در ضمیر ناخودآگاه شما تاثیر گذار بوده و با گذشت زمان، همچنان به عنوان یک گره فکری، تاثیرات خود را باقی گذاشته است . همچنان همراه ما باشید تا به تعابیر دیگر آن بپردازیم.

 

تعبیر دیدن روح در خواب 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن روح در خواب ، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب ارواح

 • اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ،‌ نشانه آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانه شما راه می یابد.
 • اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید .
 • اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

 

تعبیر دیدن روح پدر و مادر

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب روح سر گردان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد ، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .

 

تعبیر دیدن روح اقوام و آشنایان

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد .

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانه‌ آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر جدا شدن روح از بدن در هنگام خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .

اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند ، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد .

2- اگر با روحی در خواب صحبت کنید ،‌ نشانه‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

3- اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ،‌ نشانه‌ آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

4- اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ،‌ نشانه‌ آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب روح با لباس (سفید و سیاه)

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

 

تعیبر دیدن روح خود در خواب

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانه آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می کشید.
 • اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند ، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .
 • اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانه آن است که با تمام وجود حرفه خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

 

تعبیر خواب احضار ارواح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

تعیبر خواب قبض روح شدن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

 

 

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن شبه در خواب

شبح در اینجا اشاره به موجودی متافیزیکی دارد که با ویژگی هایی مثل خباثت و بدطینتی، در خواب ظاهر می شود . این موجود می تواند هویتی مجهول داشته باشد و قابلیت جا به جایی سریع و پرواز کردن را نیز داشته باشد .

شبح میتواند سمبل غرایز و تمایلات خبیثانه ای باشد که در شخصیت فرد وجود دارد و فرد از رو به رو شدن یا پذیرش آن ها در زندگی واقعی ، واهمه داشته باشد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک شبح ظاهر میشود : شانس بزرگ.

یک شبح شما را میترساند : منتظر گرفتاری و دردسر باشید.

شما از اشباح نمی ترسید : از میان مشکلات با موفقیت عبور خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حرف زدن با شبه

در سر زمین رویاها آمده:

یک شبح با شما حرف میزند : دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.

 

تعابیر مرتبط با این موضوع

تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب آدم کشی ،  تعبیر خواب آتش

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۱ دیدگاه ها

 1. سلام وقت بخیر.
  من خواب دیدم ک در منزل مادربزرگم با خانواده و فامیل درحال جمع کردن وسایل برای مسافرت هستیم. همین ک آماده رفتن میشیم گوشیمو از شارژ درمیارم که باخودم ببرم ولی ی دفه میبینم نیست. کل خونه رو میگردیم و میبینم ی جا دیگ وصله دوباره باخودم میبرمش. اون لحظه توخواب ب این نتیجه میرسم ک کسی داره اذیتم میکنه. وسایلمو برمی‌داره و جابجا میکنه.. بعد همگی سوار اتوبوس میشیم و راه میفتیم… تو ماشین داشتم ماجرارو برای مادربزرگم تعریف میکردم و اونم بهم میگفت ک نه ب اون چیزا فکر نکن (منظورش جن بود) ذکر خدارو بگو. یهو باشنیدن این کلمش یعنی خدا بصورت ناخودآگاه حالتم عوض میشه صدام کلفت میشه و میگم اون نه و دوباره برمیگردم ب حالت قبلم.. بعد خودم ازین حرکت ترسیدم و با تعجب و ترس ب مادرم نگاه کردم و میگم من چرااینجوری شدم.. بقیه اطرافیان هم ترسیدن. دوباره یکی از فامیلامون ک نو واقعیت باهاشون ارتباطم نداریم خیلی. ولی زن مومنی هستش. بمن میگه ارتباطتو باخدا بیشتر کن و نمازتو بخون. ازخدا دورشدی اینطور شده… من دوباره همون حالت میشم و با صدای خشن تر و کلفتتر از قبل میگم نماز نههه…. و باز مثل اول میشم… تو خواب خیلی ترسیدم از خودم چون فهمیدم ک شیطان یا همون جن ک تو خونه اذیتم کرده بود الان تو جلدم رفته… تو همین افکار بودم ک ازخواب پریدم…
  تعبیری داره ابن حواب؟
  من نماز نمیخونم ولی همیشه وهمیشه عذاب وجدانشو دارم و فکرم مشغولش هست… ولی گناه دیگ انجام ندادم یا کسی رو اذیت نکردم که شیطان بخواد تو وجودم نفوذ کنه… نمی‌فهمم دلیل این خوابمو😔😔

 2. با سلام
  من حدود یک هفته پیش یه خواب دیدم اما نتونستم تعبیر درستی براش پیدا کنم ممنون میشم کمکم کنین.
  خواب دیدم در همسایگی ما یه خونواده زندگی می کنن که سه برادر ویه خواهر هستن و خواهر هم دو بچه داره یه پسر ویه دختر خیلی تپل و خوشگل . بعد از اینکه من با خواهر اونا صمیمی شدم فهمیدم دو برادر اولی اجنه هستن و برادر اخر و خواهرشون نیمه انسان واجنه هستن . کار اونا پیدا کردن سنگ هایی هستش که انرژی های مثبت یا منفی به طرف انسان ها جذب می کنن . بعد ازینکه فهمیدم برادر ها با چن نفر دیگه از پشت پنجره اتاقم در زدن و به صورت میمون وارد اتاقم شدن و خواستن با پدرم صحبت کنن و می گفتن پدرم انسان شریفیه . ولی پدرم اون لحظه خواب بود . وقتی به اونا گفتم پدرم خوابه خیلی عصبانی شدن و خواستن کتکم بزنن که وقتی فهمیدن راست میگم دست از سرم برداشتن . اجنه ای که برادر دختره بود ذکری بهم یاد داد وگفت هر وقت این ذکر و بگم در امانم . تو خواب این حس بهم منتقل شده بود که انگار بهم علاقه داره . بعد از اون خواهرشون از شیر دادن بچه هاش ناتوان شد و از من خواهش کرد که به بچه هاش که اوناهم از طوایف اجنه بودن شیر بدم . اما من ازدواج نکردم و خوب نمی تونستم به اونا شیر بدم ولی اون دختر یه کاری کرد که سینه هام پر از شیر شد و به اون بچه که پسر بود شیر دادم .
  خیلی ممنون

 3. سلام من خواب دیدم که یه شی نورانی که سه تا دنباله داشت از آسمون رد شد بعدش یه بارون شدید اومد و کلی روح از زمین میرفتن به سمت آسمون و در مقابلش کلی روح دیگه که کوچیک بودن انگار بچه بودن میومدن تو زمین خواهش میکنم تعبیر کنید خیلی ذهنمو درگیر کرده.

 4. سلام من خواب دیدم مامانم رفته حموم بعد بابامم جلوی در حمومه صدای یه زن میاد از تو حموم ما اول فکر کردیم صدای مادرمه بهش گفتیم تو بودی گفت نه دوباره صدا اومد انگار جنی چیزی بود مامانم از حموم اومد بیرون بعد ما همه کنار هم دراز کشیدیم آیت الکرسی میخوندیم با صدای بلند بعد ما همه دست همو گرفته بودیم تنها کسی ک خواب بود و کسی دستشو نگرفته بود خواهرم بود همینجوری ک داشتیم آیت الکرسی میخوندیم یدفعه دیدم خواهرم تکون خورده انگار خواهرمو داشت میکشید میبرد من اون جن و ندیدم فقط صداشو شنیدم بعد من ک دیدم زدم رو دست مامانم ک حواسش به داداشم باشه برم فاطمرو بگیرم ک یدفعه از خواب پریدم

 5. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم رفتم حمام خیلی تاریک بود حس کردم پشت سرم چیزیه وقتی برگشتم چشم دیدم و متوجه شدم جنه
  شروع کردم به گفتن بسم الله و یا حسین و یا صاحب الزمان
  ولی داشت میکشید که ببرم ولم نمیکرد
  که یکباره گفتم یا عیسی مسیح ولم کرد نیست شد
  نمیدونم چرا گفتم
  چون مسلمان هستم
  تعبیرش چیه؟

 6. سلام خواهر زنم زنگ زد گفت که خواب دیده یه مردی که صورتش روارایش کرده وموهاش سفیده وارد اتاق شده ودخترش انیتا اسمشه رو بغل کرده و داشته باخودش میبرده که هرچی التماس کرده فایده نداشته که همون لحظه انیتا که کنارش خواب بوده پاش میخوره به مادرش یعنی خواهرزن من وازخواب میپره خاستم تعبیرش روبپرسم

 7. با سلام و خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم که در خانه ای که انگار خانه خودمان است اما شبیه این خانه مان نیست بودیم.سپس یک دختری را در خانه دیدم که نمیشناختم.مادر پدرم بهم گفتند این خواهرته.من گفتم من که دیگه خواهر ندارم(چند ماه پیش خواهرم فوت شدن).سپس پدر مادرم بهم گفتن این خواهر تنی تو نیست ولی تو در بچگی جن زده شدی و این دختر تورا نجات داد پس خواهر تو میشود.خلاصه نشستیم و باهم گفت و گو کردیم و یکهو گفت تو الآنم جن زده شدی.سپس من بعد از آن به هرکس در چشمانش زل میزدم تبدیل به جن میشد و از دستورات من پیروی می‌کرد و ما تعدادمان روز به روز بیشتر میشد.

 8. سلام .من خواب دیدم که تو خونمون جن هست نمیبینمشون ولی حسشون میکنم و صداشون رو هم میشنوم.بعد جن ها هی میومدن دخترم که۲سالو نیمشه هی میبردنش و اذیتش میکردن من هی دخترمو از دستشون درمیاوردم باز میومدن میبردنش یه گوشه خونه و اذیتش میکردن و دخترم هی گریه میکرد؟تعبیرشو میشه بگید چیه؟

 9. سلام من خواب دیدم تو خونمون جن اومده نمیبینمشونولی حسشون میکنمو صداشونو میشنوم.مدام میومدن دخترمو میبردن یه گوشه اذیتش میکردن من هی دخترمو از دستشون در میاوردم ولی باز اونا میبردن اذیتش میکردن و گریش مینداختن و من مدام میرفتمو از چنگشون درش میاوردم دخترم ۲/۵سالشه.لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 10. سلام وقتتون بخیر
  من ساعتای دو و نیم سه نیمه شب بود که بی هوا خوابم برد بدون اینکه ذره ای خوابم بیاد و قبلش کاملا بیدار و پر انرژی بودم
  حدود یک ربع خواب بودم که خواب دیدم روی تختم دراز کشیدم و مامانم اومده جلوم و من بهش میگم مامان دستمو بگیر بلندم کن منم بیام پیش تو بخوابم
  چندبار خواستم اما جواب نداد و اون شخصی ک من صدا میزدم مامان دیده نمیشد چون تاریک بود فقط سیاه بود شبیه ی سایه بود بیشتر که دقت کردم دیدم اون مامانم نیست خودمم
  حالتی ک خواب بودم بین خواب و بیداری بود ینی حس میکنم خواب هم نبودم حتی و بعد با کلی ترس و تلاش از جام بلند شدم و دیگ بیدار شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا