تعبیر خواب ارواح – دیدن روح مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب روح با جن متفاوت است و باید بدانید که کدامیک را در خواب دیده اید. ما در این پست از تعبیر خواب نماگرد، تعبیر خواب ارواح و دیدن شبه را آماده کردیم. روح می تواند با سمبل مرگ ، وفات و بی اثر شدن ، مرتبط باشد . فردی که در زندگی واقعی ، قدرت تاثیر خود را از دست داده است . شبح در مواردی سمبل احساسات و خاطرات آزار دهنده ی گذشته ی شماست که در ضمیر ناخودآگاه شما تاثیر گذار بوده و با گذشت زمان، همچنان به عنوان یک گره فکری، تاثیرات خود را باقی گذاشته است . همچنان همراه ما باشید تا به تعابیر دیگر آن بپردازیم.

 

تعبیر دیدن روح در خواب 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن روح در خواب ، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب ارواح

 • اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ،‌ نشانه آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانه شما راه می یابد.
 • اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید .
 • اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

 

تعبیر دیدن روح پدر و مادر

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب روح سر گردان

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد ، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .

 

تعبیر دیدن روح اقوام و آشنایان

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد .

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانه‌ آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر جدا شدن روح از بدن در هنگام خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .

اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند ، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد .

2- اگر با روحی در خواب صحبت کنید ،‌ نشانه‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

3- اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ،‌ نشانه‌ آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

4- اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ،‌ نشانه‌ آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب روح با لباس (سفید و سیاه)

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانه‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه‌آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

 

تعیبر دیدن روح خود در خواب

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانه آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می کشید.
 • اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند ، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .
 • اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانه آن است که با تمام وجود حرفه خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

 

تعبیر خواب احضار ارواح

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

تعیبر خواب قبض روح شدن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود

 

 

تعبیر خواب ارواح - دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ارواح – دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن شبه در خواب

شبح در اینجا اشاره به موجودی متافیزیکی دارد که با ویژگی هایی مثل خباثت و بدطینتی، در خواب ظاهر می شود . این موجود می تواند هویتی مجهول داشته باشد و قابلیت جا به جایی سریع و پرواز کردن را نیز داشته باشد .

شبح میتواند سمبل غرایز و تمایلات خبیثانه ای باشد که در شخصیت فرد وجود دارد و فرد از رو به رو شدن یا پذیرش آن ها در زندگی واقعی ، واهمه داشته باشد .

در سر زمین رویاها آمده:

یک شبح ظاهر میشود : شانس بزرگ.

یک شبح شما را میترساند : منتظر گرفتاری و دردسر باشید.

شما از اشباح نمی ترسید : از میان مشکلات با موفقیت عبور خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حرف زدن با شبه

در سر زمین رویاها آمده:

یک شبح با شما حرف میزند : دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.

 

تعابیر مرتبط با این موضوع

تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب آدم کشی ،  تعبیر خواب آتش

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

کامنت های تایید شده : یک عدد

 • سلام وقت بخیر.
  من خواب دیدم ک در منزل مادربزرگم با خانواده و فامیل درحال جمع کردن وسایل برای مسافرت هستیم. همین ک آماده رفتن میشیم گوشیمو از شارژ درمیارم که باخودم ببرم ولی ی دفه میبینم نیست. کل خونه رو میگردیم و میبینم ی جا دیگ وصله دوباره باخودم میبرمش. اون لحظه توخواب ب این نتیجه میرسم ک کسی داره اذیتم میکنه. وسایلمو برمی‌داره و جابجا میکنه.. بعد همگی سوار اتوبوس میشیم و راه میفتیم… تو ماشین داشتم ماجرارو برای مادربزرگم تعریف میکردم و اونم بهم میگفت ک نه ب اون چیزا فکر نکن (منظورش جن بود) ذکر خدارو بگو. یهو باشنیدن این کلمش یعنی خدا بصورت ناخودآگاه حالتم عوض میشه صدام کلفت میشه و میگم اون نه و دوباره برمیگردم ب حالت قبلم.. بعد خودم ازین حرکت ترسیدم و با تعجب و ترس ب مادرم نگاه کردم و میگم من چرااینجوری شدم.. بقیه اطرافیان هم ترسیدن. دوباره یکی از فامیلامون ک نو واقعیت باهاشون ارتباطم نداریم خیلی. ولی زن مومنی هستش. بمن میگه ارتباطتو باخدا بیشتر کن و نمازتو بخون. ازخدا دورشدی اینطور شده… من دوباره همون حالت میشم و با صدای خشن تر و کلفتتر از قبل میگم نماز نههه…. و باز مثل اول میشم… تو خواب خیلی ترسیدم از خودم چون فهمیدم ک شیطان یا همون جن ک تو خونه اذیتم کرده بود الان تو جلدم رفته… تو همین افکار بودم ک ازخواب پریدم…
  تعبیری داره ابن حواب؟
  من نماز نمیخونم ولی همیشه وهمیشه عذاب وجدانشو دارم و فکرم مشغولش هست… ولی گناه دیگ انجام ندادم یا کسی رو اذیت نکردم که شیطان بخواد تو وجودم نفوذ کنه… نمی‌فهمم دلیل این خوابمو😔😔

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.