در این پست از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب لیوان برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. شکستن لیوان با هدیه گرفتن و یا نوشیدن چیزی با لیوان در خواب تعبیر های مختلفی دارد برای مطالعه تعابیر گفته شده با ما همراه باشید.

 

 

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

 

تعبیر خواب لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

لیوان در خواب، نشانه زن یا خدمتکار است و لیوان پر به زن حامله تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب لیوان : شانس
 • شما بهمراهی یک زن هستید که لیوان می فروشد : خوشبختی استثنائی
 • دریک لیوان نوشابه دیگر می نوشید : یک خطر
 • یک لیوان کثیف : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در پیش است
 • به شما لیوان هدیه می کنند : تولد یک نوزاد
 • یک معامله گر یا سیاستمدار خواب ببیند که لیوانی را می شکند : درکارهایش منفعت هنگفتی نصیبش خواهد شد.

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب لیوان بلوری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است.

 

تعبیر خواب لیوان فلزی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است.

 

تعبیر خواب ریختن آب لیوان

در سر زمین رویاها آمده:

 • تعبیر خواب ریختن آب لیوان
 • آب یک لیوان روی لباستان می ریزد : مرگ یکی از آشنایان شما
 • آب یک لیوان را می ریزید : مرگ یک بچه
 • یک لیوان شراب را می ریزید : خبرهای خوش

 

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

 

تعبیر خواب آب خوردن با لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک لیوان پرازآب می نوشید : سلامتی فرزندان شما تضمین می شود
 • یک لیوان آب می نوشید :بزودی ازدواج می کنید

 

تعبیر خواب لیوان بزرگ و کوچک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد.
 • اگر در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود.

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب پارچ ، دیدن پارچ شکسته در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب شکستن لیوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

در سر زمین رویاها آمده:

یک لیوان خالی را می شکنید : علامت مرگ یک زن

 

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری

 

تعبیر شکسته شدن لیوان شیشه ای

علامه طباطبایی می گوید:

همیشه شکستن لیوان های آب خوری و از جنس شیشه نشانه ی روشنی ایمن شدن در مقابل خطرات نجات یافتن در لحظه های سخت زندگی رها شدن از چنگ دشمنان و حتی نجات یک شهر یا دیار از دست ظالمین و ستمکاران است

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب ظروف سفالی (کاسه سفالی ، کوزه سفالی و..)

 

تعبیر خواب شکسته شدن لیوان بلوری

خالد اصفهانی می گوید:

شکسته شدن لیوان بلوری به نشانه ی این است که شما در این روزها سخت مشغول خودنمایی و یا فخر فورشی هستید بیشتر اوقات دلالت بر پز دادن و یا چشم روی هم چشمی است که سرانجام آن پشیمانی است اگر دیدی لیوان بلور را در دست دیگران شکسته دیدی نشانه ی این باشد که به تیپ رفتار و یا زندگی اطرافیان نزدیکت حسادت میکنی.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری
3 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)
تعبیر خواب لیوان + تعبیر خواب لیوان شیشه ای و بلوری
3 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)