خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب غاز آشنا سازیم. دیدن غاز نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخدآگاه شما باشد. شما عزیزان می توانید در ادامه تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب غاز را مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب غاز - دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب غاز

معبرین غربی می گویند:

یکی از بهترین رویاهایی که می‌توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب است. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب غاز : ناکامی
 • صدای غازها را می شنوید : یک مرگ در دایره فامیل
 • غازها رد حال شنا : دارائی شما ازدیاد پیدا میکند
 • پرهای یک غاز را می کنید : پول بدست می آورید

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می‌کند، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.
 • اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی است.
 • اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد

 

برای مطالعه تعبیر خواب کوسه به سایت نماگرد مراجعه کنید

 

تعبیر خواب غاز وحشی و اهلی

معبران می گویند:

 • تفسیر و تعابیری که برای غاز عنوان می‌شود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت است. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌های پرندگان خانگی هستند.
 • اگر در رؤیا مشاهده کردید که غازهای اهلی به آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت می‌تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک غاز وحشی : دوستان شما را فراموش می کنند

لوک اویتنهاو می گوید:

غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت

 

تعبیر خواب غاز - دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.

 

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کشتن غاز: ارث

پر کندن غاز: سرخورده شدن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که غازى را سر می‌برید، به این معنا است که از خطرى در امان می‌مانید.

 

برای مطالعه تعبیر خواب نهنگ به سایت نماگرد مراجعه کنید

 

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • بریان کردن غاز: یک مهمان
 • خوردن غاز: یک همراه پرچانه

آنلی بیتون می گوید:

خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.

لیلا برایت می گوید:

خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • گوشت غاز می خورید : شانس
 • دیگران گوشت غاز می خورند : شادی

 

تعبیر خواب غاز - دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب غاز – دیدن غاز مرده در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پرواز غاز

در سر زمین رویاها آمده:

غازها در حال پرواز : سفر بزرگی در پیش دارید

لوک اویتنهاو می گوید :

 • پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است
 • غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است

 

برای مطالعه تعبیر خواب کوسه به سایت نماگرد مراجعه کنید

 

تعبیر خواب دزدیدن غاز

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.