تعبیر خواب

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

3.7/5 - (4 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کوتاه کردن مو آشنا کنیم. تعابیری که معبران در رابطه با تعبیر خواب کوتاه کردن مو آورده اند متفاوت است. اما به طور کلی کوتاه کردن مو تعبیر خوبی ندارد و بیانگر غم و غصه می باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو + تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران
تعبیر خواب کوتاه کردن مو + تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از دیدگاه روانشناسی یونگ

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مو را نمادی از افکار، تصوری که بیننده رویا از خود دارد و یا نگرش و طرز رفتار آن می‌داند و هر گونه تغییرات در آن را نشانه‌ای از تغییرات در طرز تفکر و بینش فرد می‌داند؛ بنابراین کوتاه کردن مو در خواب می‌تواند نشان دهنده از بین رفتن عقاید گذشته تان باشد.
کارل گوستاو یونگ نیز مو را بیانگر اغوا، احساس، غرور، سلامت و نگرش‌های شما می‌داند.

خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می‌کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می‌کنید (قدرتتان را از دست می‌دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می‌کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می‌دهید (مجددا شکل می‌دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می‌کنید.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از:

اول: به جا آوردن حج

دوم: مسافرت

سوم: عزت و مقام

چهارم: امنیت

پنجم: کامیابی و بهره‌مندی

ابن سیرین بر خلاف معبرین غربی موی سر را برای مردان غم و اندوه وبرای زنان زینت و آرایش می‌داند. تعابیری که در کتاب بانک جامع تعبیر خواب آورده شده است در ارتباط با تراشیدن مو بوده و با کوتاه کردن آن متفاوت می‌باشد.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که موهای خود را کوتاه می کنید، تعبیر آن است که شما به اندازه کافی قوی نیستید و بیشتر از این توان جنگیدن را ندارید. شما احساس می کنید کسی هست که در مقابل شما قرار گرفته است و می خواهد به شما آسیبی برساند. اگر در خواب فردی را ببینید که موهای شما را کوتاه می کند، تعبیر آن است که این فرد در بیداری شما را مورد نقد قرار می دهد و به همین دلیل شما احساس می کنید که به شدت ضعیف و آسیب پذیر هستید.

از طرف دیگر، این خواب می تواند دربردارنده تعبیری مثبت هم باشد و نشان می دهد که شما در تلاش هستید تا افکار منفی خود را تغییر دهید و آن ها را در گذشته خود رها کنید. شما احساس می کنید که برای یک شروع جدید و مرحله ای جدید در زندگی تان آماده هستید. این شروع و این مرحله بسیار بهتر از قبل خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است، یـعـنـی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می‌شود.

اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است، از غم و اندوه در امان می‌ماند یا اگر بدهکار باشد، بدهی خود را پرداخت می‌کند.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند، شوهرش از دنیا می‌رود.

اگر ببینی هنگام حج، کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است، اگر بدهکار هستی، بدهی تو پرداخت می‌شود، و یا اگر غمگین هستی، شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است، برکنار می‌شود.

اگر ببینی در مراسم حج، سر خود را تراشیده‌ای، تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می‌باشد.

اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده‌ای، سود و منفعت به دست می‌آوری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می کنید بیانگر این است که قدرتتان را از دست می دهید.

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می کند بیانگر این است که شما احساس کمبود قدرت می کنید. شما حس می کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می شوید

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب تراشیدن موی سر، تعبیر خواب رنگ کردن مو، تعبیر خواب شوره سر

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران

مولف می گوید:

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می‌کند بیانگر این است که شما احساس کمبود (کاهش) قدرت می‌کنید. شما حس می‌کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می‌شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه‌های ناخواسته‌ی خودتان را حذف می‌کنید.

تفسیرگران دیگر رویا می‌گویند:

رفتن به آرایشگاه برای کوتاه کردن مو در خواب نشان می‌دهد افکار و اعتقادات شما در حال تغییر است. اگر در خواب دیدید که آرایشگر شده اید و مو‌های کسی را کوتاه می‌کنید، معنایش این است که شما عقایدتان را به دیگران تحمیل می‌کنید.

لوک اویتنهاو می گوید:

کوتاه کردن مو نشانه غم و اندوه است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می‌کند، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد، و از نگرانی و اضطراب بیمار می‌شود.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن مو + تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران
تعبیر خواب کوتاه کردن مو + تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر خود و دیگران

 

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست، زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

توجه: بسیاری از افراد به دنبال تعبیر تمامی اجزای رویای خود هستند به طور مثال و با توجه به این مقاله به دنبال تعبیر خواب کوتاه کردن مو توسط مرده هستید و یا رویای شما از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده است. برای تفسیر این گونه رویاها بایستی تحلیلی جداگانه از هر یک از اجزا دانست و با توجه به شرایط زندگی، رفتار و اعمال بیننده خواب به تعبیر خواب پرداخت.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی دختر

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوب نیست و نشان از این است که در ماجرائی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید اگر دیدی مو را میخوری دلیلی آن است که به مردم آفت می‌رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می‌افتد. اگر کسی خواب ببیند که روی موهایش ادرار و یا مدفوع چسبیده است و بخاطر همین با قیچی شروع به کوتاه کردن آن میکند و حال خودش از این کار برهم میخورد و احساس تهوع دارد خواب شما می‌گوید که آن بی‌ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. همچنین ادوارد در کتاب سرزمین رویاها در باره این موضوع گفته است حادثه‌ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید

 

به تعبیر کلی دیدن موهایی کوتاه شده از زنان و دختران چه برای مردان و چه برای دختران شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است.

 

تعبیر خواب کوتاه کردن موی زن

محب مدنی می گوید:

محب مدنی راجب تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر زن گفته انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می‌شود.اگر دیدی که آرایشگر شدی و قصد کوتاه کردن موی عده ای از دختران را داری کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی‌توانید کاری بکنید.

متاسفانه درمورد این خواب اکثر معبران نظرات منفی داده اند و یعنی هیچ خیر و سودی در آن نیست به جز چندین موارد استثنا یکی از معبران نوشته دلیل بر مضرت و زیان کند و دیگری نوشته دلیل بر خصومت و گفتگو کند و در هر دو حال شیرین‌کامی نمی‌آورد و نشانی از غم و اندوه همراه دارد

ابن‌ سیرین می گوید:

کوتاه کردن مو دختر در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد . معبران دیگر نیز تقریباً همین نظر را ابراز داشته‌اند. خانم آیتانوس می‌گفت موی اصلاح شده یا کوتاه کرده زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب نکته جالب اینکه دیدن موهای زن شناخته‌شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد.و فقط در صورتی دارای معنی است که چهره او را نشناسید

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام.
  من خواب دیدم که مردی که میشناسمش و بهش علاقه مند هستم و مدتی هست که ازش جدا در حال کوتاه کردن موی زن دیگری هست که اونم هر چند چهرش رو نمیبینم ولی آشناست.این در حالیه که بچه ایی مابین پای این رن هست که صورتش رو به من هست.
  من فقط تماشاگر هستم اونا متوجه من نیستن.
  ممنون میشم تعبیرش رو بگیر واقعا نگرانم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا