تعبیر خواب

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

3.8/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب حلوا – خوردن حلوا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا
تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

تعبیر خواب حلوا چیست؟ دیدن حلوا در خواب از دیدگاه امام صادق بیانگر غم و اندوه و خوردنش بیماری می باشد اما به عقیده بعضی معبران دیدن حلوا نشانگر اخلاص و دینداری و بدست آوردن مال و ثروت است. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید

 

تعبیر خواب حلوا

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

دیدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

معبران می گویند:

حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن حلوا در خواب، نشانهی اخلاص و دینداری است. دیدن حلوا برای زندانی به نجات یافتن از زندان؛ برای بیمار به بهبودی؛ برای افراد مجرّد به ازدواج، تعبیر میشود. دیدن آن به علم، قرآن و روزی پاک و حلال نیز، دلالت د ارد.

 

مطالب مرتبط : تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

 

تعبیر خواب پختن حلوا

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد، دلیل که او را سخنی نیکو گویند.

 

تعبیر خواب حلوای خشک

ابن سیرین می گوید:

حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

 

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا
تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

 

تعبیر خواب خوردن حلوا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رویاى خوردن حلوا را بر سه وجه تعبىر باشد:

1- سخن دلبذیر

2- مال

3- دستیابى به مراد و حاجتى که در دل دارد

جابر مغربی می گوید:
حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خوردن حلوا بیماری است [احتمالاًً منظور تعبیرکننده، حلوای زرد رنگ می‌باشد]،

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.

تعبیر خوردن یک «لقمه» حلوا، فرزند می‌باشد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آشپز و آشپزی کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کاچی (حلوای عصیده)

معبران می گویند:

عصیده یا با نام امروزی کاچی نوعی حلواست که از آرد و روغن تهیه و فقط دستور پخت آن با حلواهای معمولی متفاوت است. ابن سیرین در مورد کاچی (عصیده) می‌گوید: نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت دلیل است که سخنی خوش شنود.

 

تعبیر خواب حلوای افروشه

معبران می گویند:

افروشه نام حلوایی است که پس از مخلوط آرد و روغن در آن عسل ریخته و در گذشته بیشتر مرسوم بوده است. بنابراین معبرین کهن در مورد آن بیشتر صحبت کرده‌اند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای افروشه عبارت‌اند از:

اول: سخن لطیف

دوم: مال

سووم: رسیدن به آرزوی قلبی.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطیف، دوم: مال، سوم: مراد یافتنی که در دل بود.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر دید افروشه بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود.

 

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا
تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

 

تعبیر خواب حلوا (افروشه) کم و زیاد

محمد ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر حلواب افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، یـعـنـی از آن شخص سخنی لطیف می‌شنوی.

 

تعبیر خواب حلوا به رنگ قهوه ای

ابن سیرین می گوید:

رنگ حلوایی که شخص در رویای خود دیده است در معنای ان نیز تاثیر بسزایی دارد بطور مثال معانی خوب و خیر برای حلوا با رنگ قهوه ای است اما حلوای سیاه رنگ سوخته و یا بدمزه و تلخ به نشانه مرگ و از دست دادن عزیزان است

 

تعبیر خواب حلوا به رنگ سیاه

ابن سیرین می گوید:

دیدن حلواهای سیاه و بد طعم در خواب دلالت بر فوت شدن افراد مسن و یا سالخورده در بین اقوام است

 

تعبیر خواب حلوا به رنگ سرخ یا قرمز

ابن سیرین می گوید:

دیدن حلوا به رنگ سرخ یا قرمز در خواب به نشانه ی یک جنگ روانی و فیزیکی بین برادران است چنان چه جابر مغربی نیز نزاع و درگیر شدن دو یا چند برادر تنی یا ناتنی را معنی خواب حلوای سرخ میدانند

 

تعبیر خواب حلوا به رنگ سفید

ابن سیرین می گوید:

حلوا اگر بدون رنگ یا سفید باشد خبر از بیماری های صعب اعلاج میدهد از همان بیماری هایی که شخص را مدت ها به دردسر و زحمت می اندازد که در انتها نیز نتیجه نخواهد گرفت

 

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا
تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

 

تعبیر خواب درست کردن حلوا با نشاسته

مولف می گوید:

اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد .

 

تعبیر خواب حلوا شکری

تعبیر گری می گوید:

دیدن حلوا شکری و با طعم خوشمزه و شیرین بدون شک نشانه ی خبری است که باعث ذوق زدگی رفاه یا اسایش صاحب رویا است مثلا میتوان تمام شدن بدهکاری ها ،اتمام ناراحتی ها کج خلقی ها،پایان یافتن کینه ها دشمنی ها و یا بدخواهی ها،و دریافت اخبار خوب و اتفاق رویدادهایی است که باعث می شوند تغییری بزرگ در زندگی شخص بوجود بیاید.

 

تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا
تعبیر خواب حلوا + تعبیر خواب خوردن و پختن حلوا

 

تعبیر خواب پختن حلوای نذری

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسی ببیند حلوا درست می کند و آن را بصورت نذری به همسایگان و آشنایان می دهد به این نشانه است که به واسطه اعمال ینک و خیری که در گذشته انجام داده است از چند بلا جان سالم به در می برد و همچنین در اینده ای نزدیک کاری می کند که هم برای خودش منفعت دارد و هم برای اطرافیانش.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب الک ، دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حلوا خواستن مرده

دانیال نبی (ع) می فرمایند:

اگر کسی ببینید که حلوا درست میکند و فرقی ندارد با چه طعم و رنگی باشد و ان را به مرده بدهد یا از مرده بگیرد نیکو نیست و می تواند یک نشانه از ترک یار یا عزیزی را در بین اقوام و یا آشنایان صاحب رویا بدهد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام و وقت بخیر
  خواب دیدم مادربزرگ خدا بیامرزم حلو اقهوه ای رنگ و شیرین و خیلی خوشمزه پخته و گذاشته تو بشقاب و مادرم (دختر شون )یه تیکه بزرگ از حلوا برداشت و بعد یکم از اونو به من داد و منم نصفش رو خورده بودم که مادربزرگم گفت حلوا مال یکی دیگه بود تو برداشتی ؟
  منم بقیش رو پنهون کردم و گفتم نه ، وسایلای تو جیبمو نشون دادم و گفتم بر نداشتم
  (مادربزدگم چهارده ساله فوت شده تا حالا یه بار خوابشونو دیدم که کلی پیام داشت و نفهمیدم
  اینبار میخوام بفهمم چی میخاد بگه لطفا راهنماییم کنین )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا