تعبیر خواب

تعبیر خواب چکش – دیدن چکش در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدن چکش در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چکش - دیدن چکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چکش – دیدن چکش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چکش چیست؟ چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد.

 

تعبیر خواب چکش

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چکش در خواب ، نشانه آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

در دستهایتان یک چکش دارید : یک کار دلپذیر و خبرهای خوش در انتظار شما هستند .

دیگرانی چکش دارند : شما دچار وسوسه شدیدی خواهید شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

چکش : به هدف رسیدن

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب ابزار کار ، دیدن انبر دست در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چکش محکم و مقاوم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند. همین تعبیر هست

 

تعبیر خواب چکش زدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

روی چوب چکش می زنید : مراقب رقیب باشید .

در سر زمین رویاها آمده:

روی گچ یا دیوارگچی چکش می زنید : ناکامی عشقی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد،

در سر زمین رویاها آمده:

دیگران با چکش ضربه می زنند : شرایط مالی شما رو به بهبودی خواهد رفت .

 

تعبیر خواب چکش - دیدن چکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چکش – دیدن چکش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چکش آهنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است.
  • اگر از نقره و طلا بود فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می شوید.

 

تعبیر خواب خریدن چکش

معبران می گویند:

اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کار و شغل ، کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چکش کاری

در سر زمین رویاها آمده:

  • صدای چکش کاری : رفیقی دارید که بسیار صادق و وفادار است .
  • صدای چندین نفر را درحال چکش کاری میشنوید: شانس در عشق و رفاقت .

 

تعبیر خواب پتک

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد، دلیل که در میان مهتری بزرگ، سخن چینی کند و دشمنی افکند.

به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک، دلیل کند بر مهتری. اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد. اگر بیند که پتک او ضایع شد، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا