تعبیر خواب دست دادن چیست؟ خواب دیدن اینکه شما با کسی دست می دهید هم بیانگر شروع تازه هم پایان یک موقعیت است. شما در مورد یک مساله به توافق می رسید یا تصمیمی می گیرید. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما به چیزی جدید در زندگی تن خوشامد می گویید. بویژه اگر دست فرد مشهور یا مهم را فشار دهید.

 

تعبیر خواب دست دادن - معنی دست دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب دست دادن – معنی دست دادن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دست دادن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دست دادن در خواب، نشانه گذشت، محبت یا بیعت کردن است.

لوک اویتنهاو می گوید :

دست دادن با کسی : آشنایی با فردی جدید

 

تعبیر خواب دست دادن به فرماندهان

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، علامت آن است که در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت .
  • اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می کند ، علامت آن است که از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود .
  • اگر احساس کند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز کند ، علامت آن است که رقیبان و مخالفینی خواهد داشت .
  • اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستکش به دست دارد ، نشانه آن است که از موانعی که جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد کرد .
  • دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانه‌ آن است که با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید که دست آنان کثیف است ، علامت آن است که در میان افراد ظاهراً دوست ، دشمنانی می یابید .

 

 

تعبیر خواب دست دادن با پیر مرد

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانه آن است که به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد .

 

تعبیر خواب دست دادن - معنی دست دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب دست دادن – معنی دست دادن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دست دادن با نامحرم

تعبیرگران می گویند:

  • اگر دختر جوانی خواب ببیند با جنس مخالف خود دست می دهد به نشانه ی این است که در اینده ی نزدیک رابطه ای جدید و عاطفی را با فردی جدید آغاز خواهد کرد و گرفتار عشق و عاشقی می شود
  • اگر ببینی دستش را محکم فشار دادی به نشانه ی زیاد شدن علاقه و وفاداریست
  • اگر ببینی بعد از دست دادن احساس درد داشتی این به علامت جدا شدن و یا اتمام رابطه است
  • اگر ببینی با پیمرد نامحرمی دست می دهی به این نشانه است که در زمان های حساس زندگی ات و در مواقعی که از زندگی لذت می بری فردی مزاحم کام شما را تلخ میکند و باعث آزار و اذیتتان می شود
  • اگر ببینی دستی را گرفتی و خون دیدی یا بطور کلی زخم مشاهده کردی به معنی آن است که بخاطر یک شکست عشقی تا مدت ها افسرده می شود.

 

تعبیر خواب دست دادن زن باردار با نامحرم

معبران می گوید:

دست دادن زن حامله با نامحرم  بیانگر بروز اختلاف و بحث های لفظی شدید بین زن و شوهر است که اگر درست و به موقع کنترل نشود یا از تشدید آن جلوگیری به عمل نیاید باعث جدایی و طلاق می شود

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب دست دادن – معنی دست دادن در خواب چیست؟
7 رای، میانگین: (4.1) (82.86%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار