خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟

تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما با تعبیر خواب دل آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دل تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دل - معنی دیدن دل در خواب چیست؟

تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دل به خواب دیدن به ده وجه است.

اول: مال.

دوم: ریاست.

سوم: فرزند.

چهارم: شجاعت.

پنجم: جوانمردی.

ششم: حرص و آز.

هفتم: دین.

هشتم: قوت نیرومندی.

نهم: شهوت و خواهش.

دهم: نهان داشتن احوال خویش و امور.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دل دیدن به خواب، مالی بود که به وی رسیده، یامالک وی گردد.

اگر بیند دل بیرون تن او بود، دلیل بود بر صلاح و نیکوئی تن وی.

اگر بیند دل او تنگ شد، دلیل که کارهای وی تنگ و دشوار شود.

اگردل را شادمان بیند، دلیل که کارها بر وی گشاده گردد.

اگر دل فروبسته بیند، از گناه توبه باید کردن. اگر دل را بر دست راست نهاده بیند، دلیل که سخت بیمار شود.

اگر دل را به هر دو دست گرفته بیند، دلیل که کارها بر وی برآید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که دلش درد می کرد، دلیل که مالش زیاده شود.

اگر بیند که چشمهای او گشاده شده بود، دلیل که به کارهای هر دو جهان راغب شود.

اگر بیند از دل او خون بیرون آمد، دلیل که از کار ناکردنی توبه کند و به حق تعالی بازگردد.

اگر بیند از دل او صفرا بیرون آمد، دلیل که بیمار شود.

اگر بیند بر دل وی خستگی رسید، دلیل که بی غم شود.

اگر بیند از دل او گوهر بیرون آمد و آن گوهر از دهان بیرون افکند، دلیل که کافر شود.

اگر بیند که آن گوهر از زمین برداشت و فرو خورد، دلیل که باز مسلمان شود.

اگر بیند گوهر از دل بیرون آورد، دلیل که ترک نماز بگوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند دل او پاره پاره شد، دلیل که دل را به هوس محال و شغلهای ناکردنی مشغول کند.

اگر بیند دل او روشن و منور است، دلیل بر صلاح دین او کند.

اگر بیند دلش تاریک و تیره است، تاویلش به خلاف این است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟
4 رای، میانگین: (4.3) (85%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.