تعبیر خواب

تعبیر خواب تپه – بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب تپه و معنی دیدن بلندی در خواب

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب تپه و بلندی آشنا کنیم و مطالبی در این رابطه برای شما عزیزان آماده کردیم. با توجه به گفته معبرین غربی دیدن تپه در خواب بیانگر مشکلات شما در دستیابی به هدف است شما نیاز دارید که روی انرژی هایتان برای گرفتن جایزه نهایی تمرکز کنید. اگر برای مطالعه بقیه تعابیر تمایل دارید با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تپه - بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تپه – بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تپه

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای تپه عبارتند از:

1- بلندی و بلندپایگی و والایی

2- مال و اموال

3- قوت

4- تنومندی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می بخشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تپه : بزودی سفری خواهید داشت

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب سقوط کردن ، افتادن از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بالا رفتن از تپه

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می‌روید و به قله می‌رسید، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می‌روید تا به نوک آن برسید، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد. اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید، علامت آن است که در آینده باید با حسادت‌ها و مخالفت‌های دیگران مبارزه کنید.
 • اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می‌روید، نشانه آینده ای درخشان است و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می‌شوید، نشانه نزدیک شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیک

در سر زمین رویاها آمده:

 • از یک تپه بالامی روید : شانس در آینده
 • به نوک تپه می رسید : بر هوسهایتان غلبه کنید .
 • از تپه به آسانی بالامی روید : آینده برای شما خوشایند خواهد بود .
 • از تپه به سختی بالامی روید : غم
 • اشخاص دیگر از تپه بالا می روند : شما یک دوست صادق دارید .
 • به اتفاق بستگانتان از تپه بالامی روید : پول به دستتان می آید .
 • تعدادی تپه : خیلی راحت پول بدست خواهید آورد

 

تعبیر خواب تپه - بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تپه – بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

داستان

یکی از زنان مصر به نزد “حضرت یوسف (ع) “ رسید و به ایشان گفتند در خواب دیدم که همسرم به همراه دو فرزندم در بالای قله ای با ارتفاع زیاد بودند که هر سه نفر در حال پایین آمدن بودند و شوهرم جلوتر از دو فرزندم بود تعبیر این رویا چیست؟ حضرت پاسخ دادند مژده دهید ک گرفتاری ها و مصیبت هایی که در این ماه برای فرزندان شما بوجود آمده است به خواست خداوند رفع می شود و این زن فروی پاسخ دادند فرزند دخترم مدت هاست مبتلاا به بیمار ی وبا ( که در آن زمان یک بیماری سمی و خطرناک بود) شده است و تمامی پزشکان مرا جواب کردند ایا ممکن است تعبیر این رویا بهبود این فرزندم باشد؟حضرت در پاسخ لبخند زدند !

خب از توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت در پس این خواب چه اتفاقات خوب و خوش آیندی است البته بستگی به شرایط زمان و نوع خوابی که دیده شده است دارد

 

تعبیر خواب پایین آمدن از تپه

تعبیر گری می گوید:

پایین آمدن از تپه بیانگر این اسن که شرایط و موقعیت به شما فشار می‌آورند یا شما را وادار به کاری می‌کنند، احساس می‌کنید زمام امور از دستتان رفته است، امکان دارد برود، در حال رفتن است یا خواهد رفت. نیمه دوم زندگی شما، سنین پیری

خالد اصفهانی می گوید:

 • اگر خواب ببینید دیگران مشغول پایین آمدن از تپه (بلند یا کوتاه) هستند این نشان دهنده ی این است که در زندگی خود به سبب کارهای خیر بزرگی خواهی شد و موجب خوشحالی چند نفر از دوستان آشنایان و یا غریبه ها میشوی که به سبب همین کار رفاه و آسایش تو تضمین می شود
 • اگر دیدی خودت مشغول پایین آمدن از تپه هستی برعکس است و دیگران به تو کمک میکنند و موجب خوشحالی و یا شادمانی ات می شوند

 

پیدا شدن تپه بر سر راه

مطیعی تهرانی می گوید:

پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می‌باشد و مشکلات کوچک یا بزرگ

 

تعبیر خواب تپه - بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تپه – بالا رفتن از تپه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ایستادن بر تپه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید سود می برید به قدر وسعت آن دشت.
 • اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالا برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید.
 • اگر از تپه پایین آمدید تنزل می یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می دهید. نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است.
 • چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده اید که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می شوید.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب دشت + تعبیر خواب چمن و چمن زار

 

تعبیر خواب نشستن بر سر تپه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بروی تپه‌ای که در دشت یا کوه قرار دارد، نشسته‌ای، یـعـنـی بر مرد بزرگی شرافت و منزلت و برتری به دست می‌آوری، (شرافت و منزلت و برتری تو به اندازه گستردگی زمین اطراف تپه و کوه می‌باشد)

 

تعبیر خواب پشته

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بلندی و والائی.

دوم: مال.

سوم: قوت ونیرو.

چهارم: تنومندی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود، یا بر پشته کوهی، دلیل است بر مردی بزرگوار، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که پیرامون کوه است.

اگر بیند بر سر آن پشته ایستاده بود، دلیل است که به نزدیک مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد.

اگر بیند آن پشته ملک و موضع او است، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود.

اگر بیند بعضی از آن پشته ملک اوست، دلیل که به قدر آن، نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند.

اگر بیند بر آن پشته به دشواری و زحمت بالا همی رفت، دلیل که غم و اندوه بدو رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا