تعبیر خواب

تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب خانه آشنا سازیم. دیدن خانه در خواب بسته به شرایط مختلف تعابیر مختلفی دارد. در این بخش تمامی تعابیر مختلف آن را از دیدگاه معبران مختلف را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب خانه تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق می‌کند.

اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها.

سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند.

جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم.

خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.

اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش.

 

تعبیر خواب خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.

محمدبن سیرین گوید:

خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود.

اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

دیدن خانه و سرا عیش بود

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک خانه : امنیت در امورمالی
 • خانه خود شما : خوشبختی در خانواده
 • خواب خانه دیگران : تحت تعقیب قانونی قرار میگیرید .
 • در خانه می مانید : زندگی شما ساده خواهد گذشت.
 • یک خانه جنبنده : پولتان را از دست می دهید .
 • دیگران به خانه شما می آیند : غم
 • خانه جدید شما : خوشبختی بخصوص برای عشاق
 • خانه شما دونبشی است : شانس با شما خواهد بود .
 • در یک روز آفتابی وارد خانه تان می شوید : زمین یا خانه خواهید خرید .
 • به شما یک خانه اهدا می کنند : امیدهای بزرگی در آینده خواهید داشت .
 • از بلکان خانه تان بالا می روید : در عشق دچار بدشانسی می شوید .
 • یک دارالتادیب : قاضی با شما کار خواهد داشت .

 

تعبیر خواب خانه قدیمی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد.

تعبیرگران می گویند:

یک خانه‌ی قدیمی درخواب نشانه‌ای است از زندگی قدیمی و طرز فکری که مدت‌‌ها پیش داشته‌اید. کارهای فعلی‌تان به سمت همان عادات و طرز فکر قدیمی‌تان در جریان است. مثلا ممکن است دوباره به اعتیاد یا کار بد دیگری که درگذشته انجام می‌داده‌اید،‌ روی بیاورید. پیش از آن‌که این عادات بد دوباره وارد زندگی‌تان شوند، از آن‌ها دو شوید و اجازه ندهید در زندگی‌تان نمود پیدا کنند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • از یک خانه قدیمی دیدن می کنید : لذتهای بسیاری از کارهایتان خواهید کرد .
 • یک خانه قدیمی ویران شده : یکی از نزدیکان فامیل خواهد مرد .
 • از یک خانه قدیمی دیدن می کنید : لذتهای بسیاری از کارهایتان خواهید کرد .
 • یک خانه قدیمی ویران شده : یکی از نزدیکان فامیل خواهد مرد .

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه کوچک

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

احساسات ما در خواب می تواند برای تعبیر آن خواب بسیار کمک کننده باشد. اگر در خواب ببینید در خانه ای هستید که احساس می کنید آنجا برای شما خیلی  کوچک است و باعث ناراحتی و دلتنگی شما می شود ، نشان دهنده این است که شما در وضعیتی قرار دارید که استعدادها و احساس شما را بسیار محدود کرده است و این محدودیت باعث عدم پیشرفت شما و ایجاد حس افسردگی در شما شده است . ممکن است مجبور به انجام شغلی هستید که علاقه ای به آن ندارید و آینده ای برای خودتان نمی بینید. یا ممکن است ازدواج کرده اید و ازدواج شما درست نبوده و حالا در رنج وعذاب هستید .

در سر زمین رویاها آمده:
یک خانه کوچک : شادی و رضایت

 

تعبیر خواب خانه بزرگ

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید به خانه ای وارد شدید که بسیار بزرگ و دلباز بود می تواند به این معنی باشد که شما از وضعیت زندگی و کار خود کاملا رضایت دارید و به آرامش رسیده اید. شما ایده های بزرگی در سر دارید و معتقد هستید که قدرت رسیدن به این ایده ها را دارید.

 

تعبیر خواب خانه خالی

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر خانه خالی باشد، خواب‌تان در واقع احساس خلاء را در وجود شما نشان می‌دهد. احساس می‌کنید که همه شما را ترک کرده‌اند و هیچ کس را در کنارتان ندارید که تسکین‌تان بدهد. این دوره از افسردگی ممکن است مدتی طول بکشد به خصوص اگر در برابر این احساسات از پا دربیایید.

 

تعبیر خواب عوض شدن خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر یک خانه به طور ناگهانی در خواب‌تان عوض شود، برخی تغییرات شخصی و تحولاتی در سیستم باورهای‌تان رخ خواهد داد. شاید قرار است چیزهایی را تشخیص بدهید که سبب می‌شوند طرز نگاه‌تان به زندگی به طور کامل تغییرکند. این تغییر قطعا چیزی است که همین حالا نیاز دارید، بنابراین آن را با آغوش باز بپذیرید و بهترین نتیجه را بگیرید

در سر زمین رویاها آمده:

خانه تان را عوض می کنید : پول کمی نصیبتان میشود .

 

تعبیر خواب خانه بدون دیوار

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که خانه‌تان هیچ دیواری ندارد، به این معنا است که شما از مشکل عدم حفظ حریم خصوصی رنج می‌برید. شما احساس می‌کنید سایر آدم‌ها مدام در کارهای شما دخالت می‌کنند و شما قادر به دور کردن‌ آن‌ها نیستید. چاره‌ی کار این است که مرزهایی را در زندگی‌تان تعیین کنید قبل از این‌که آن‌ها به شیوه‌ای پیشرفت شما را با اختلال مواجه کنند.

 

تعبیر خواب خانه متروک

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن یک خانه‌ی متروک در خواب نشان می‌دهد که زندگی گذشته‌تان و آدم‌های آن دوران دیگر وجود ندارند. شما آماده‌اید که به دل آینده بروید. هر چیزی که در گذشته رخ داده‌است پشت سر شما قرار دارد و باید تمام جنبه‌های منفی را کنار بزنید.

خواب دیدن این خانه بیانگر کارهای احساسی ناتمام مربوط به خانواده دوران کودکی ، خویشاوندان مرده یا خاطرات و احساسات سرکوب شده است

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه ویرانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر یک خانه‌ی ویران در خواب ببینید، به این معنا است که زندگی‌تان دچار یک آشوب و به هم ریختگی واقعی است. ممکن است مشکلاتی روانی یا عاطفی داشته باشید که سبب شده‌اند احساس کنید افسرده یا عصبانی هستید. شما باید از شر این احساسات خلاص شوید تا پیش از آن‌که خیلی دیر شود، دوباره کنترل وضعیت کنونی را بر عهده بگیرید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خانه‏ى خود را ویرانه‏اى ببینید، بیانگر آن است که در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شکست و ناامیدى خواهید شد.

 

تعبیر خواب خانه آسیب‌دیده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

چنین خوابی به این معنا است که درباره‌ی خانواده‌تان نگرانی‌هایی دارید. این خواب همچنین می‌تواند بازتابی از موقعیتی در زندگی خانوادگی شما باشد، و چیزهایی که در حال حاضر اصلا خوب به نظر نمی‌رسند.

 

تعبیر خواب خانه جدید

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر یک خانه‌ی جدید در خواب ببینید، ‌به این معنا است که یک فصل جدید یا آغازی جدید را در زندگی‌تان تجربه خواهید کرد. به لحاظ احساسی بالغ خواهید شد و میزان خوداتکایی‌تان افزایش خواهد یافت. اکنون زمان مناسبی برای برآورده کردن رویاهای‌تان است زیرا هیچ کس در مسیر موفقیت‌تان قرار نخواهد گرفت.

 

تعبیر خواب خانه کثیف

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خوابی که در آن خانه‌تان کثیف است، نوعی آسیب را نشان می‌دهد. این خواب ممکن است بازتاب‌دهنده‌ی روابط خاص یا موقعیت کنونی زندگی‌تان باشد. شاید همسرتان با کارهای‌اش شما را آزرده‌است و شما حس می‌کنید که این دوران سخت هرگز به پایان نخواهد رسید. قبل از این‌که تسلیم این احساسات شوید، بکوشید دوران خوشی‌تان را به یاد بیاورید و به همان دوران برگردید.

 

تعبیر خواب ناپدید شدن خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که یک خانه ناپدید می‌شود، به این معنا است که احساس می‌کنید در زندگی پایگاه محکمی ندارید. به دلیل حوادث یا روابط خاصی احساس آزردگی دارید.

شما نمی‌دانید که چه‌طور باید این احساسات را از خودتان دور کنید و چگونه به آن آدم‌ها بگویید که ابدا احساس خوبی ندارید. محکم باشید و اجازه ندهید کسی شما را کنترل کند.

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن خانه فرد دیگری

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خانه‌ی شخص دیگری در خواب نشان می‌دهد که هنوز هم چیزهای زیادی وجود دارد که باید در مورد خودتان یاد بگیرید. شاید خاطرات و احساساتی دارید که در عمق وجودتان آن‌ها را دفن کرده‌ و خودتان را ملزم کرده‌اید که آن‌ها را فراموش کنید.

اگر دوستان و خانواده‌تان نمی‌توانند به شما کمک کنند تا در مسیر درست قرار بگیرید،‌ بکوشید از یک فرد حرفه‌ای کمک بگیرید. به این ترتیب همه‌ی احساس ناامنی‌تان پایان خواهد پذیرفت

 

تعبیر خواب یک خانه سیل‌زده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که خانه‌ی به طور کامل دسخوش سیل شده‌است، به این معناست که در حال حاضر دچار سیلی از احساسات هستید. شاید اتفاقی در زندگی‌تان رخ داده که این احساسات را تحریک کرده و خودتان هم می‌دانید که دلیل آن چیست. در ارتباط بودن با احساسات‌تان چیز بدی نیست، بنابراین احساسات فعلی‌تان را با آغوش باز بپذیرید و بکوشید عواطف خود را درک کنید.

 

[ type=”red”]بیشتر بدانید: تعبیر خواب اتاق ، تعبیر خواب آشپز خانه ، تعبیر خواب خانه تکانی

 

تعبیر خواب خانه‌ای زیر آب

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که خانه‌ای زیر آب است، به این معناست که از زندگی‌تان راضی هستید. همه چیز در زندگی‌تان طبق نظم مشخصی پیش می‌رود و لزومی برای تغییر چیزی نمی‌بینید. دلیل پشت خوشبختی شما ممکن است یک رابطه‌ی خوب یا پیشرفتی در زندگی حرفه‌ای‌تان باشد که به طور ناگهانی رخ داده‌است. به هر روی، شما در حال حاضر از زندگی‌تان بسیار راضی هستید.

 

تعبیر خواب دیدن مادرتان در خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر خواب مادرتان را در خانه ببینید،‌ نشانه‌ی مثبتی است. چنین خوابی به این معنا است که شما در تمام حوزه‌های زندگی‌تان در مسیر موفقیت قرار دارید. همه چیز عالی به نظر می‌رسد و هیچ چیز سد مسیرتان برای رسیدن به موفقیت نیست. اطمینان حاصل کنید که حتما در همین مسیر به جلو پیش می‌روید و دست از تلاش برنمی‌دارید تا زمانی که به اهداف‌تان نائل شوید.

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

وارد شدن کسی به خانه شما در خواب

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که کسی به زور وارد خانه‌تان می‌شود، به این معنا است که دچار مشکلات مالی خواهید شد. در واقع وقتی پای پول درمیان باشد اوضاع و احوال‌تان خوب و نخواهد بود و به خاطر آن ناامید خواهید شد. از سرمایه‌گذاری کردن در چیزهایی که ریسکی هستند پرهیز کنید چرا که بخت و اقبال یارتان نخواهد بود.

 

تعبیر دیدن مار در خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خواب مار در خانه نشان‌دهنده‌ی خطر و احتمال تصادفی است که ممکن است برای شما یا کسی که می‌شناسید رخ بدهد. مار به طور کلی یه علامت منفی در خواب‌ و رویا است بنابراین هیچ چیز خوبی برای‌تان در بر نخواهد داشت. در دوره‌ی زمانی آتی به شدت دقیق باشید زیرا اقبال یارتان نخواهد بود.

 

تعبیر خواب تمیز کردن خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه‌تان هستید، به این معنا است که باید از شر منفی‌نگری و چیزهای بد در زندگی‌تان خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شرایط به هر نحو ممکنی هستید. این مسیر آسان نخواهد بود اما باید آن را به انجام برسانید.

 

اگر در خواب ببینید که قادر به پیدا کردن خانه‌تان نیستید

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

چنین خوابی نشان می دهد که شما از عدم اعتماد به نفس رنج می‌برید. این مشکل در اثر امری غیر قابل پیش‌بینی رخ خواهد داد و شما برای آن آمادگی نخواهید داشت. با برقراری ارتباط دوباره با دوستان و خانواده‌تان اعتماد به نفس از دست رفته را بازیابی کنید و زمان‌تان را برای فکر کردن به گذشته تلف نکنید.

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نداشتن خانه

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

بی‌خانه بودن در خواب نشان دهنده‌ی بی‌اقبالی و بدشانسی است. امور در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌تان خوب به نظر نخواهد رسید. صبر کنید تا زمانی که دوران بد به سر برسد زیرا ممکن است هر کاری را که شروع کرده‌اید، با شکست مواجه شود. این دوران مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید و خیلی زود تمام امور در مسیر درست خود قرار خواهد گرفت.

 

تعبیر دیدن خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ در خواب

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن «خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ در خواب» بسیار رایج است و معمولا معنی خاصی ندارد و مغز و ذهن شما در حال مرور و دسته بندی خاطرات گذشته است . معمولا اگر کودکی خوبی داشته اید این خواب نیز دلچسب و شادی آور خواهد بود و خاطرات خوش شما را دوباره زنده می کند ولی اگر کودکی سختی را پشت سر گذاشته اید ، دیدن خواب خانه مادر بزرگ و پدر بزرگ نیز می تواند برای شما ناراحت کننده و عذاب آور باشد .

 

خواب خانه ای که اتاق های بسیاری دارد

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب ببینید که «خانه شما اتاق های زیادی دارد» که آن اتاق ها را نمی شناسید می تواند نشان دهنده ایجاد تحول جدید در شخصیت شما باشد .این خواب می تواند بسیار گیج کننده باشد . شما ممکن است شخصیت بسیار خوبی در خود دارید که حتی خودتان هم از آن بی اطلاع هستید.برای کشف این شخصیت خوب می تواند از اطرافیان و عزیزانتان کمک بگیرید.از آنها بخواهید تا چند مورد از خوبی های شخصیتی شما را نام ببرند .مطمئنا در بین این خوبی ها ، چیزهایی از خودتان کشف خواهید کرد که حتی خودتان هم از وجود آن بی اطلاع هستید .

 

تعبیر خواب خانه خرابه

مولف می گوید:

نوع خانه ای که در رویای خود می بینید نیز می تواند بسیار بر تعبیر خواب آن موثر باشد.اگر در خواب ببینید در «خانه ای کهنه و فرسوده» زندگی می کنید که هر لحظه امکان ریزش آن وجود دارد می تواند به این معنی باشد که شما نیاز به تغییرات اساسی در رفتار ، افکار و شیوه زندگی خود دارید. این شیوه زندگی که در پیش گرفته اید و این افکار و رفتار شما نمی تواند بیش از این ادامه داشته باشد . شما از درون خسته شده اید و خودتان هم می دانید که حتما باید تغییر بزرگی در خود ایجاد کنید وگرنه ادامه این رویه می تواند باعث نابودی شما شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید

درسرزمین رویاها آمده:

یک خانه در حال خراب شدن : اموالتان را از دست می دهید .

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود

تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب خانه خریدن

خواب دیدن اینکه شما یک خانه می خرید که خانه ارواح است. بیانگر این است که شما بلاش می کنید از گذشته فرار کنید. با این وجود چیزها، راهی به سمت شما پیدا می کنند. و شما می رسند و شما باید با آنها سروکار داشته باشید یا با پیامدهایشان زندگی کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

خرید یک خانه: کامیابی

 

تعبیر خواب آتش سوزی خانه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، یـعـنـی به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد.

اگر ببینی از آن آتش مقداری برداشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری، و اگر ببینی آن آتش دود دارد، یـعـنـی به اندازه آن، مال حرامی را با رنج و مشقت یا جنگ و درگیری بدست می‌آوری .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خانۀ کسی آتش گرفته است، یـعـنـی فردی که خانه‌اش آتش گرفته گرفتار جنگ و فتنه و ستم «پادشاه» خواهد شد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک خانه در آتش می سوزد : احترام و مقام شما بالاتر می رود .

لوک اویتنهاو می گوید :

خانه ای در آتش : بدبختی

 

تعبیر خواب خانه ساحلی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا زندگی کردن در خانه ساحلی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک مدت به خودتان مرخصی داده و استراحت کنید. تعبیر دیگر این است که خوااب به این معنی است که شما نیاز دارید با مسائلی احساسی رو به رو شوید

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ساختن خانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

در سر زمین رویاها آمده:

یک خانه می سازید : احترام ولی بدون شادی

دیگران خانه می سازند : تسلی خاطر

 

تعبیر خواب خانه شیشه ای

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن خانه شیشه ای در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در مورد چیزی که مردم به شما می گوینداحتیاط کنید. آنها ممکن است به شما چیزی بگویند که می خواهید بشنوید و ضرورتا چیزی نیست که نیاز دارید بشنوید

خواب دیدن اینکه در یک خانه شیشه ای زندگی می کنید بیانگر این است که شهرتان در معرضتهدید است. ممکن است بیانگر این باشد که دیده می شوید یا تحت بررسی موشکافانه هستید

 

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب پریدن روی خانه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از خانۀ خودت به خانه‌ای می‌پری که تا به حال آن را ندیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی و باید توبه کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از خانه‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای به خانۀ دیگری که آن را هم تا به حال ندیده‌ای پریده‌ای، یـعـنـی هلاک می‌شوی

 

تعبیر خواب اتاق نشیمن

معبران می گویند:

هر آنچه که درباره اتاق نشیمن در خواب می بینید می تواند به نحوی مربوط به روابط اجتماعی شما باشد. اگر در خواب ببینید که اتاق نشیمن به هم ریخته و شلوغی دارید به این معنی است که روابط اجتماعی شما چندان منظم و درست نیست و برنامه خاصی برای این موضوع ندارید.شما شخص سردرگمی هستید و نمی دانید با اطرافیان خود چگونه باید رفتار کنید.

 

تعبیر خواب آشپزخانه

معبران می گویند:

دیدن آشپزخانه در رویا نشان دهنده قلب و روح ماست.هر چیزی که در آشپزخانه می ببینید می تواند بر روی تعبیر این خواب تاثیر گذار باشد به همین دلیل بسیار بهتر است که جزئیات خواب خود را به یاد داشته باشید .اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه بیش از حد غذا پخته اید به این معنی است که شما نگرانی ها و درگیری های ذهنی بیش از حدی دارید که اکثر این نگرانی ها مربوط به دیگران و عزیزان شماست .

 

تعبیر خواب راهرو

معبران می گویند:

راهروهای خانه معمولا اتاق های مختلف را به هم دیگر متصل می کند. اگر شما در خواب ببینید که اتاق های زیادی در راهروی خانه شما وجود دارد به این معنی است که شما در بین انتخاب از چند گزینه مختلف مردد مانده اید.نمی دانید برای آینده خود چه تصمیمی باید بگیرید . برای مثال اگر زندگی زناشویی خوبی ندارید ، نمی توانید بین ماندن و طلاق گرفتن تصمیم بگیرید و این دوراهی باعث نگرانی و عذاب روحی شما شده است . می توانید از فردی که به او اعتماد دارید کمک بگیرید .

 

تعبیر خواب خانه - دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خانه – دیدن خانه خرابه در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زیرزمین خانه

معبران می گویند:

دیدن زیر زمین خانه معمولا نشان دهنده حالات ذهن ناخودآگاه شماست.اگر در خواب ببینید که وارد زیرزمین تاریک و بدون نور شده اید به این معنی است که شما در زندگی خود احساس نا امنی می کنید و به کمی آرامش ذهنی نیاز دارید.اگر در خواب ببینید که وارد یک زیر زمین شلوغ و پر از آشغال شدید می تواند نشان دهنده این باشد که ذهن شما مشغولیت ها و درگیری های بسیار زیاد و بی موردی دارد و این درگیری های ذهنی ، تمام انرژی شما را هدر می دهد.

 

تعبیر خواب حیاط خانه

معبران می گویند:

دیدن حیاط خانه در خواب معمولا به معنی دوران کودکی شماست .باید دقیقا توجه کنید که چه چیزهایی در حیاط خانه شما وجود دارد.اگر با ورود به حیاط خانه احساس نا امنی و نگرانی می کنید ، این حس مستقیما به شرایط موجود در کودکی شما اشاره دارد . اگر با ورود به حیاط خانه ، احساس خوبی دارید ، شما کودکی خوب و شادی داشته اید. اگر با ورود به حیاط ، احساس دلتنگی می کنید نشان دهنده این است که شما در کودکی حسرت هایی داشته اید . برای مثال ممکن است پدر و یا مادر خود را در کودکی از دست داده اید و از بابت اینکه آنها را ناراحت کرده اید عذاب وجدان دارید .

 

تعبیر خواب سقف خانه

معبران می گویند:

اگر در خواب ببینید که خانه شما سقف ندارد نشان دهنده احساس نا امنی شماست .اگر ببینید که سقف خانه شما چکه می کند نشان دهنده این است که کسی آزادی های فردی شما را مختل کرده است ولی به هر دلیلی نمی تواند جلوی او را بگیرید . اگر ببینید که سقف خانه شما زیبا و محکم است نشان دهنده این است که شما کاملا احساس آرامش و امنیت دارید و اعتماد بنفس بسیار خوبی دارید .

 

تعبیر خواب ایوان خانه

معبران می گویند:

اگر در خواب ببیید که تنها در ایوان خانه نشسته اید و به مردم بیرون از خانه نگاه می کنید به این معنی است که شما فرد تنهایی هستید و از ته دل دوست دارید که وارد اجتماع شوید و دوستان زیادی داشته باشید ولی روش دوستیابی و اجتماعی بودن را نمی دانید. اگر در ایوان با افراد زیادی هستید نشان دهنده این است که شما فرد اجتماعی هستید .

 

تعبیر خواب درب خانه

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. من خواب دیدم با پدرم دارم توی یه محله خیلی قدیمی که خونه هاش خیلی قدیمیه و دیواراش سیاه شده دارم رد میشم که ادمایی هم داشتن اونجا زندگی میکردن بعد به یه جایی رسیدیم که یه خونه سه طبقه کاملا شیشه ای بود وقتی رفتیم داخلش دیدیم داخلش خیلی مجلله وقتی اومدیم بیرون دیدم مادرمم داره میاد.تعبیرش چیه؟

 2. سلام روز بخیر من خواب دیدم که رفتیم دنبال خانه خریدن و به اون اقای توی املاکی میگفتم دنبال یه خونه ای میگردم درحد یه میلیارد یا یکم بیشتر و خیلی از این اتفاق توی خواب خوشحال بودم انگاری خواب نمیدیدم واقعی بود.وقتی بیدار شدم ساعت ۵صبح بودمیشه تعبیربفرمایید

 3. سلام،خسته نباشید.
  من خواب دیدم که با خانوادم از مسافرت برمیگشتیم و تو راه راه برگشتن از کنار دریای شهرمون رد شدیم که متوجه شدیم آب دریا قرمزه.یهو دریا طوفانی شد و ما مطمئن شدیم که قراره سیل بیاد خانوادم ترسیده بودن ولی من احساس خاصی نداشتم.خیلی از مردم تو سیل گرفتار شده بودن.خلاصه با عجله رفتیم خونه. خونمون خالی بود و من احساس میکردم امن نیست.حس میکردم الانه که دیوارا خراب شه.چند تا ادمی که من نمیشناختمشون اما خانوادم اونا رو میشناختن هم اومدن تو خونه ما پناه گرفتن.اونا که اومدن خونمون کلی ریخت و پاش شد مامانم من و خواهرم رو فرستاد طبقه بالا گفت اونجا امنه اما من وقتی رفتم بالا و از پنجره سیل رو دیدم ترسیدم دوباره اومدم پایین اون غریبه ها هم رو اعصابم بودن.آخرش سیل همه جا رو گرفت تا در خونمون اومد اما هیچی سر خودمون و خونمون نیومد همه ترسیده بودن اما من نه از خونه رفتم بیرون و گفتم چه هوای خوبی دقیقا جلوی پام آب بود و مثل دریا جزر و مد داشت اما به من نمیرسید .
  ممنون میشم اگه تعبیرش کنید اخه یه چندوقته که نه فقط خودم بلکه بقیه اعضای خانوادم هم خواب های مربوط به خونه جدید و خالی رو میبینن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا