تعبیر خواب آبرو – آبرو ریزی در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب آبرو و معنی آبرو ریزی در خواب

تعبیر خواب آبرو و معنی آبرو ریزی در خواب

ریختن آبرو همانگونه که در زندگی روزمره هر فرد عمل پسندیده ای نیست و دیدن آن نیز در خواب تعبیر خوبی نخواهد داشت. و اما بعضی از علما دیدن آبرو مندی در خواب را نشانه زندگی شاد می دانند ما در ادامه مطالبی درباره تعبیر خواب آبرو و آبرو ریزی آماده کردیم که مشاهده می کنید. همراه ما باشید تا به تعبیر های آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب آبرومندی در خواب چه معنایی دارد؟

لیلا برایت می گوید:

داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است.

اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد.

آنلی بیتون می گوید

اگر در خواب شغل آبرومند و موقغیت خوبی را با اشخاصی تقسیم کردید

خواب شما بیانگر این است که به شما خبر ناگواری خواهند داد.

 

تعبیر خواب آبرو ریزی در خواب چه معنایی دارد؟

لیلا برایت گوید:

اگر آبروی کسی را بریزید

اوقات بدی خواهید داشت. عذرخواهی کردن به صورت رسمی از کسی، بیانگر این است که آدم با وجدانی هستید.

 

از شما عزیزان دعوت می کنم برای دیدن تعبیر خواب آبادانی و تعبیر خواب آتشفشان به لینک اشاره شده مراجعه کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار