تعبیر خواب

تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب بوق – معنی و تعبیر بوق زدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بوق زدن چیست؟ دیدن یا شنیدن صدای بوق در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به صداهای درونی تان و شهودتان توجه کنید .اگر کسی در خواب ببیند که بوق می زند، دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب کند و از او تعریف کنند. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بوق زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ.

دوم: سخن مکروهو ناپسند.

سوم: ظاهر شدن راز.

چهارم: مصیبت وگناهاست.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست. دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند.
 • اگر بیند بوق می زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

جابر مغربی می گوید:

بوق زدن به تاویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانواده شما همواره تفاهم حکمفرماست .
 • اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

 

تعبیر خواب بوق زدن از نظر منوچهر مطیعی تهرانی:

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در اتومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم.
 • در مورد اول : خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد.
 • در مورد دوم: یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد.
 • برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است.
 • چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.
 • اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم.

 

تعبیر خواب بوق - بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بوق – بوق زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بوق شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانه وقوع مرگ یا تصادف است .

 

تعبیر خواب بوق شاخی

در سر زمین رویاها آمده:

 • در یک بوق میدمید : فعالیتهای اجتماعی بسیار خوشایندی خواهید داشت .
 • دیگران در بوق میدمند : به شما خیانت می شود .
 • در یک بوق شکار میدمید : پر گوئی های دیگران باعث ناراحتی شما می شود .
 • بچه ها بوق می زنند : شادی
 • سربازان بوق می زنند : خطر در روابط اجتماعی

 

تعبیر خواب شنیدن صدای بوق

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای بوق می شنوید : خبرهای خوش و غیره منتظره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم.

 

مطالب مرتبط

 تعبیر خواب اتومبیل ، تعبیر خواب پرواز کردن ، تعبیر خواب ماشین آتش نشانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا