تعبیر خواب

تعبیر خواب نردبان + تعبیر خواب پایین رفتن ، بالا رفتن و افتادن از نردبان

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب نردبان چیست؟ خواب دیدن اینکه شما از یک نردبان بالا می روید بیانگر این است که شما به سطح جدیدی از دستاورد دست یافته اید. نمادی از کامیابی ، سخت کوشی و تلاش های شماست. خواب دیدن اینکه از پله های نردبان پایین می آید بیانگر این است که از مسئولیت های روحانی تان فرار می کنید. برخی از معبران پایین آمدن از نردبان را علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوها می داند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب نردبان + تعبیر خواب پایین رفتن ، بالا رفتن و افتادن از نردبان
تعبیر خواب نردبان + تعبیر خواب پایین رفتن ، بالا رفتن و افتادن از نردبان

 

تعبیر خواب نردبان

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

نردبان، بر بالا رفتن مقام و مرتبهی انسان دلالت دارد. پایین آمدن از نردبان برای کسی که در سفر است، به بازگشتن به منزل؛ و برای کسی که دارای مقامی است، به از دست دادن مقام تعبیر میشود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نردبان کار بالا گیرد

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن نردبان در خواب : حرص و آز و نارضایتی
 • نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود .
 • اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر از نردبانی بالا می‌روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

لوک اویتنهاو می گوید :

بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی از نردبان بالا می‌روی، تعبیرش بزرگی و سود و منفعت می‌باشد،
 • اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری

آنلی بیتون می گوید:

 • بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است .
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانى بالا مى‏روید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ى شکست و ناامیدى است.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی از نردبانی که از گچ و سنگ است بالا می‌روی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد ‌‌‌‌‌
 • بالا رفتن از نردبان خشتی تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی نردبانی را با استفاده از گچ درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای خیلی زود به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی نردبانی از جنس مس و برنج درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.
 • اگر ببینی نردبانی از خشت درست کرده‌ای و با استفاده از آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش بهتر از نردبان گچی است که گفته شد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • از یک نردبان مضاعف بالا می روید : یک شانس غیره منتظره
 • از پلکان یا نردبان کشتی بالا می روید : از شما دزدی می کنند .
 • اشخاص دیگر از یک نردبان بالا می روند : دوستان شما وفادار هستند.
 • برای ورود به یک خانه از یک نردبان بالا میروید : موفقیت
 • از یک نردبان طنابی بالا می روید : منفعت در امور مختلف
 • از یک نردبان بالا می روید : خوشبختی غیر عادی

 

برای مطالعه تعبیر خواب سقوط کردن به سایت نماگرد مراجعه کنید

 

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از نردبان پایین آمده‌ای، تعبیرش از دست دادن جاه و بزرگی و ضرر و زیان می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از نردبان خشتی پایین آمده‌ای دین و ایمان تو دچار اشکال و خلل می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر نردبان از سنگ و گچ باشد دینداری تو ظاهری و با نفاق و دوروئی می‌باشد.

آنلی بیتون می گوید:

از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.

در سر زمین رویاها آمده:

 • از نردبان پائین می آئید : ناکامی مربوط به کار و پول
 • از یک پلکان مارپیچ پائین می آئید : نگرانیها برطرف می شود .

 

تعبیر خواب نردبان + تعبیر خواب پایین رفتن ، بالا رفتن و افتادن از نردبان
تعبیر خواب نردبان + تعبیر خواب پایین رفتن ، بالا رفتن و افتادن از نردبان

 

تعبیر خواب نردبان شکسته

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن نردبان شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است .
 • اگر در خواب نردبان شکسته‏اى ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

 

تعبیر خواب نردبان آهنی و چوبی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نردبانی از جنس آهن درست کرده‌ای و با آن به سر کوه رفته‌ای، تعبیرش قوت و نیرو می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی از نردبان چوبی بالا می‌روی، تعبیرش ضعف دین و ایمان تو می‌باشد.
 • اگر ببینی از نردبانی که از سنگ و آهن است بالا می‌روی، یـعـنـی قوت و نیرو به دست می‌آوری.

 

برای مطالعه تعبیر خواب پرتگاه به سایت نماگرد مراجعه کنید

 

تعبیر خواب افتادن از نردبان

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانه آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
 • اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • روی نردبان دچار سرگیجه می شوید  و می افتید: اتفاق مهمی که برای شما بسیار سودمند خواهد بود .
 • از یک نردبان می افتید : علامت شکست

 

تعبیر خواب پایین آمدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر نوع پایین آمدنی در خواب، بر از دست دادن درجه و مقام یا جدایی از همسر تعبیر میشود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا