تعبیر خواب آدم لاغر و لاغر شدن در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر و لاغر شدن در خواب

تعبیر خواب آدم لاغر و لاغر شدن در خواب

دیدن لاغری و آدم لاغر به معنای رسیدن به خواسته ها و در بعضی موارد ثروت است. تعبیر خواب آدم لاغر و لاغر شدن را از دیدگاه بزرگان علم تعبیر خواب آماده کردیم. با ما همراه باشید تا به تعابیر آن بپردازیم.

 

تعبیر خواب آدم لاغر

آنلی بیتون می گوید:

اگر ببینید که آدم لاغرى هستید، یعنى به چیزهایى که دوست دارید مى‏رسید.

اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید، بدانید که دچار مشکلات زیادى مى‏شوید.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده

شما لاغر هستید : پولدار می شوید

یک زن خواب ببیند که لاغر شده : شانس در عشق

یک دختر جوان خواب ببیند که لاغر شده : او به خاطر از دست دادن معشوقش گریه فراوان خواهد کرد

شما لاغر می شوید : پولهای غیره منتظره

شما برای لاغر شدن رنج بسیار می کشید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد

یک مرد خواب ببیند که لاغر می‌شود : او به کارهای سودمند و پرسودی دست خواهد زد.

 

تعبیر خواب لاغر شدن زن و مرد

اگر لاغر شد نقصان مال بود.

دیدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏ها و موفقیت‏هاى تازه‏اى در عشق است.

دیدن مردى لاغر در خواب، نشانگر این است که آرزوهاى قدیمى شما عاقبت پایان خوشى براى شما نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب لاغر شدن عضوی از بدن

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی بازوی تو لاغر می‌باشد، زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود.

اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، اقوام تو ضعیف می‌شوند.

اگر دید همراه با لاغری ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماری بود.

 

تعبیر خواب هایی که میتوانید در این بخش ببینید

تعبیر خواب آب زمزم  ، تعبیر خواب آبله  ، تعبیر دیدن آخور

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر