تعبیر خواب

تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب پلنگ و جنگیدن با پلنگ در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پلنگ چیست؟ دیدن پلنگ در خواب نماد خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق می باشد برای مثال :هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم.

 

تعبیر خواب پلنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن قوی.

دوم: مال یافتن از دشمن،

سوم: ترس از پادشاه.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

پلنگ : ترس

در سرزمین رویاها آمده:

 • خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان
 • یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق نمیشوند.
 • تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
 • صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه
 • پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
 • پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
 • یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
 • یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
 • یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
 • شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
 • بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید .
 • اسکلت یک پلنگ : ثروت
 • یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.

 

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوست پلنگ

منوچهر مطیعی تهرانی:

داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می‌کند.

پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می‌آورد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد.

 

تعبیر خواب کشتن پلنگ

اگر کسی خواب ببینید که با ببر مرده و بی جانی رو به رو میشود دلیل بر مال و یا پول حرام است

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.

آنلی بیتون می گوید:

کشتن پلنگ در خواب، نشانه توفیق در کارهاست.

یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفق خواهید شد.

ابن سیرین می گوید:

کشتن و از بین بردن پلنگ در خواب با هر وسیله ای به نشانه ی پیروز شدن بر دشمنان دیریه است

 

تعبیر خواب سوار شدن بر پلنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سوار پلنگ شده‌ای، یـعـنـی دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد

تعبیر خواب خوزدن شیر پلنگ

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود.

 

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پلنگ – دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جنگ با پلنگ

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می‌شود، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.

دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می‌کنند اما نمی‌توانند زیانی به شما برسانند.

اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ‌ها از شما می‌گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فائق خواهید شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، تعبیرش این است که از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با پلنگ جنگ کردی و پلنگ غلبه کرده، با دشمن جنگ می‌کنی و دشمن غلبه می‌کند، ‌‌‌‌‌ولی اگر تو بر پلنگ غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که تو بر دشمن غلبه می‌کنی

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می‌شویم

اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته‌ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می‌یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می‌کند.

 

همانطور که می دانید هر حیوان تعبیر خواب جداگانه ای دارد برای مطالعه تعبیر خواب حیوانات مختلف به قسمت زیر مراجعه کنید

تعبیر خواب ببر ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب اژدها ، تعبیر خواب قاطر ، تعبیر خواب میمون

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام.من بعداژظهرخوابیدم.درخواب چندپلنگ مرده جلوی منزل دیدم.می خواستم تعبیرشوبدونم.ولی نمیدونم خواب بعدازظهرویاروزتعبیرمیشه یانه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا