خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لنگیدن پا – لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لنگیدن پا – لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم مطالبی را که درباره تعبیر خواب لنگیدن پا آماده کرده ایم را در اختیار شما همراهان همیشگی قرار دهیم. دیدن هر گونه آسیب در پا و ناتوانی در راه رفتن در خواب هشداری است از مشکلات به وجود آمده در بیداری. برخی از معبران می گویند: اگر در خواب پای خود را لنگ دیدید به این معنی است که به هدفتان نخواهد رسید ولی اگر دیدید که با کمک عصا حرکت می‌کردید، نشانه ی کمک گرفتن از دیگران برای رسیدن به هدفتان است.

 

تعبیر خواب لنگیدن پا - لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لنگیدن پا – لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لنگیدن پا

محمدبن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند که پای او می‌لنگید بیانگر این است که پیش اقوام خود خوار و ذلیل می‌گردد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر در خواب پای خود را لنگ دید به این معنی است که به هدفش نخواهد رسید ولی اگر دید که با کمک عصا حرکت می‌کرد نشانه ای از کمک دیگران در رسیدن به اهدافش است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی هر دو پایت لنگ شده است، به سرپرستی و ریاست کسی بر خانه اعتماد و تکیه می‌کنی.

لوک اویتنهاو می گوید:

لنگ بودن: از دست دادن خوشنامی

 

لطفا از سایر تعابیر مرتبط با موضوع اصلی دیدن فرمایید: تعبیر خواب انگشت ، تعبیر خواب فلج شدن ، تعبیر خواب ویلچر

 

تعبیر خواب دیدن شخص لنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،

اول: منفعت.

دوم: ناتوانی.

سوم: درویشی (فقر و نداری).

چهارم: غم و اندوه.

پنجم: نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی).

جابر مغربی می‌گوید:

اگر کسی که لنگ است در خواب ببیند که لنگ بوده، ولی پایش درست شده است، به مقصود و خواسته‌اش می‌رسد.

 

تعبیر خواب لنگیدن پا - لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لنگیدن پا – لنگ شدن پا در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شل شدن پا

معبران می گویند:

اگر بیند که اندامی از اندامهای او شل شد، چنانکه نتوانست بر خواستن، دلیل است توبه کند و سِرّ خود را از مردم باز دارد. اگر این خواب را مردم بینند، تاویل به خلاف این بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پای تو شل یا دچار ناخوشی شده است، یـعـنـی در چیزهای خوب و بدی که می‌خواهی بدست بیاوری حال تو سست و ضعیف می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر فرد صالح و درستکاری در خواب ببیند که پایش شَل شده است، یـعـنـی دین و ایمان او افزایش می‌یابد

همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ… _ … (نه برای کور مانعی هست) نه برای لنگ… (نور-۶۱).

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. ببخشید.تعبیر خواب لنگ بودن پای اطرافیان چی هست؟

هفده − یازده =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.