تعبیر خواب

تعبیر خواب بار کشیدن – حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب بار کشیدن (حمالی) در خواب چیست؟

تعبیر خواب بار کشیدن - حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بار کشیدن – حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بار و بار کشیدن چیست؟ دیدن یا حمل بار یا محموله در خواب نمادی از مسئولیت های بزرگی است که حمل می کنید. شما ممکن است مسئولیت های زیادی را حمل می کنید یا حس می کنید دارید زیر بار له می شود. در ادامه با بقیه تعبیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است.
 • بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید.
 • این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد. بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند.
 • اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی.

اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

 

هم اکنون تعبیر خواب آجر و چیدن آجر را در این بخش مشاهده کنید

 

تعبیر خواب بار کشیدن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهای خیرخواهانه خواهید زد.
 • اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتی به دست می‌آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود.

 

تعبیر خواب کشیدن بار سبک

محمد بن سیرین می گوید:

اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وی را منفعت رسد.

 

تعبیر خواب بار کشیدن - حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بار کشیدن – حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشیدن بار سنگین

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصی بسیار کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بار سنگین برای زن، بر حاملگی و یا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که باری از چوب حمل میکند، میان مردم سخنچینی کرده است. [سخنچین بدبخت، هیزمکش است]

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است. دلیل به قدر جنس بار وی را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدی. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب بازگردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که بار سنگینی را بر دوش حمل میکند، به مقدار سنگینی آن بار دچار ناراحتی و غم و اندوه میگردد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • زیر یک بار سنگین کمرتان خم شده: محتاج دیگران خواهید شد.
 • اشخاص دیگر بار سنگین حمل می‌کنند: خوشبختی
 • بچه‌ها بار سنگین حمل می‌کنند: پیشرفت و امتیاز
 • دوستان بار سنگین حمل می‌کنند: پول شما بیشتر خواهد شد

 

هم اکنون تعبیر خواب خدمتکار و  سرایدار را در این بخش مطالعه کنید

 

تعبیر خواب باربر

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .
 • اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانه آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

 

تعبیر خواب استخدام باربر

آنلی بیتون می گوید:

استخدام باربر در خواب ، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

 

تعبیر خواب بار کشیدن - حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بار کشیدن – حمل بار در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب اخراج بابر

آنلی بیتون می گوید:

اخراج کردن باربر در خواب ، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .

تعبیر خواب حمال

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حمال خود دولت باشد

 

هم اکنون تعیبر خواب اخراج کردن و اخراج شدن را در این بخش مشاهده کنید

 

تعبیر خواب حمالی کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد.
 • اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و غم رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا