خوش آمدید - امروز : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب خود ارضایی چیست؟

تعبیر خواب خود ارضایی چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خود ارضایی آشنا سازیم. خود ارضایی از انواع خواب هایی است که دارای تعابیر مختلفی است و این خواب را معبران زیادی تعبیر کرده اند. برای مطالعه کاملترین تعبیر خواب خود ارضایی با ما همراه باشید.
تعبیر خواب خود ارضایی - استمنا و خود ارضایی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب خود ارضایی – استمنا و خود ارضایی در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خود ارضایی

معبران می گویند:

تعبیر خواب استمنا و یا خود ارضایی به این معنی است که بیننده خواب سرگرم لذت و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفسش می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شود.

 

تعبیر خواب خود ارضایی زن

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • استمنا کردن زنان و یا دختران در خواب دلیل بر از دست دادن شان منزلت است اگر دختر و یا زن جوانی همسر دار و یا مجردخواب ببینید که در حال خودارضایی است شغل منزلت و مقام خود را از دست بدهد

مولف می گوید:

 • اگر زن متاهلی (دارای همسر) ارضا شدن خود را در خواب ببینید دلیل بر اینکه به حاجات خود میرسد
 • اگر زنی زن دیگری را در خواب ببینید که ارضا شده است دلیل بر آرزو و رسیدن به حاجات است

 

 

تعبیر خواب ارضا شدن دختر

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر دختری خود را در خواب بینید که در حال ارضا شدن است دلیل بر آن باشد که از راه خارج شده و باید در زندگی دنیا محتاط عمل نماید تعابیر خواب برای ارضا شدن زن دلیل بر رسیدن به حاجات میباشد

مولف می گوید:

 • اگر پسری دختری را در خوابش ببینید که ارضا شده است دلیل بر زن و ازدواج میباشد
 • اگر دختری دوست و یا فامیل خود را در خواب ببینید که ارضا شده است دلیل بر طلاق و جدایی باشد.
تعبیر خواب خود ارضایی - استمنا و خود ارضایی در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب خود ارضایی – استمنا و خود ارضایی در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب آب منی

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای الت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد.

حضرت صادق (ع) می‌فرماید:

تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:

 • اول: پادشاه
 • دوم: افزایش مال
 • سوم: کاهش مال
 • چهارم: بزرگی

 

تعبیر خواب ارضا شدن

معبران می گویند:

اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

 

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

معبران می گویند:

 • اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

تعبیر خواب خود ارضایی چیست؟
3 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.