تعبیر خواب

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) – معنی دیدن دانه در خواب چیست؟

1/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) در خواب چیست؟

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) - معنی دیدن دانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) – معنی دیدن دانه در خواب چیست؟

ارزن ها  گروه از دانه دار غلات کامل هستند که در نواحی خشک به ویژه در آسیا و آفریقا به خوبی رشد می کنند. و به عنوان غذای پرندگان محسوب می شود. و معبرین غربی دیدن دانه ارزن در خواب را نشانه خیر و برکت ، رزق و روزی می دانند در اینجا با ما همراه باشید تا شرح جامعی ار تعبیر خواب ارزن را از منابع مختلف ایرانی و اسلامی را با بخوانیم.

 

تعبیر خواب ارزن

یوسف نبی (ع) می گوید:

دیدن ارزن در خواب نشانه این است که روزی ناگهانی و غیر منتظره برای بیننده خواب می رسد.

لیلا برایت می گوید:

کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسایش در زندگى مى‏باشد.

محمد ابن سیرین می گوید:

دیدن ارزن در خواب، رسیدن به مال دنیا است.

ارزن خوردن و ارزن کاشتن در خواب، به دلیل اینکه پرندگان هم از این دانه استفاده می کنند، نشانه نیکوکار بودن بیننده خواب و رسیدن روزی فراوان است.

 

تعبیر خواب دانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر ببیند که از دانه های چیزی بر زمین ریخته بود، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه ها که ببیند، که درخانه کرد یا در جوالی یا در جای دیگر، نرخ آن چیز گران شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دانه‌هایی را به خانه می‌بری یا در کیسه‌ یا جای دیگری جمع می‌کنی، یـعـنـی قیمت آن‌ها گرانتر می‌شود

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند شپشه در دانه ها افتاد، دلیل که نرخ دانه ها گران شود.

اگر بیند آتش در بازار چوب فروشان افتاد، دلیل که دانه ها گران شود.

اگر بیند مردگان دانه ها را به مردمان می دهند، یعنی دانه ارزان می شود

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب خوردن دانه‌های شیرین و خوشبو، به دست آوردن سود و منفعت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در قدیم می گفتند دانه های برکت و نعمت خداوند هستند و چنانچه دانه ای زیر پا و در رهگذر افتاده یا ریخته بود جمع می کردند و برای مرغان می گذاشتند در خواب عینا این عقیده صدق می کند و دانه های برکات و نعمات هستند و دیدن دانه در خواب نیکو است.

 • اگر در خواب دیدید که دانه های بسیار و از انواع متفاوت دارید پولی نصیب شما می شود که ریز و درشت و سکه و اسکناس های گوناگون است.
 • اگر در خواب دیدید که به مرغان دانه می دهید به دوستانتان کمک می کنید.
 • اگر دیدید به کبوتر دانه می دهید با کسی که قهر هستید آشتی می کنید یا اگر جوان هستید عاشق می شوید.
 • اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می دهد آشتی می کند و به خانه اش باز می گردد. مخصوصا اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
 • اگر در خواب ببینید که به گنجشک دانه می دهید به همسایه خود کمک می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که از زمین دانه برمی دارید نعمت و برکت می یابید و چنانچه ببینید دانه می پاشید و مرغی آنجا نیست مال خود را به بیهودگی خرج می کنید. اسراف می کنید و مالتان را هدر می دهید.
 • اگر در خواب ببینید که گونی های دانه دارید مال می اندوزید یا مالی اندوخته نصیب شما می شود.
 • اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می دهد شوهر می کند.
 • اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می دهد به دختر خود جهیز می دهد و او را به خانه بخت می فرستند یا برای پسر خود زن می گیرد.

 

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) - معنی دیدن دانه در خواب چیست؟
تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) – معنی دیدن دانه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب دانه دادن به مرغ

دانیال نبی می گوید:

اگر در خواب دیدی به مرغ و جوجه ها گندم میدهی به نشانه ی اینکه زن و مرد و یا دختر و پسر جوانی در میان بستگان نزدیک برای رفتن به خانه ی بخت آماده میشوند در واقع غذا دادن به مرغ و خروس ها در رویاهای ما بیشتر به نشانه ی فرستادن و یا راهی کردن جوان های دم بخت است یعنی برپایی مراسم عقد نامزدی و یا عروسی نیز از معانی همین رویا است,اگر دیدی به مرغ ها دانه میدهی و تو را نوک میزنند و یا به جان یکدیگر میپرند دلیل بر اختلاف و یا خبری از حادثه ی ناگوار میدهد ابن سیرین نیز در همین مورد گفته اند سروصدای مرغ و خروس ها در خواب های ما نشانه ی خوبی ندارد و نیکو نیست و بیشتر دلالت بر شروع دردسری تازه دارد

اگر کسی ببیند به مرغ هایی که جان ندارند و یا در حالت مرده هستند غذا میدهد، دلالت بر رفع بلا و خطر و یا ایمن شدن در برابر حوادث احتمالی پیش رو دارد

حضرت امام صادق (ع) میفرماید:

دانه دادن به مرغ ها در منزل علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید

اگر دیدی به تعدادی مرغ و یا خروس دانه ی گندم را میدهی و به زور وادار به خوردن میکنی علامت آن است که دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد می سازد .

در این رویا رنگ تاثیری در معنای خواب ندارد یعنی اگر مرغ و خروس ها با رنگ سیاه قهوه ای سفید و ….باشد از لحاظ تفسیر دارای معنی واحدی است

شیخ طوسی میگوید:

در هر حالت و در هر شرایطی غذا دادن به مرغ ها مخصوصا اگر گندم باشد کلا خبر است و امید

اگر شما از دیگران خواستید که به مرغ ها دانه بدهد و یا برای ان ها غذا بپاشد نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند

 

تعیبر خواب دانه دادن به پرندگان

ابن سیرین میگوید:

اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری میکند و به آن ها گندم و یا غذا میدهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است

 

سوال: سلام خواب دیدم دارم به چند تا کفتر نقش دار زیبا و سفید دونه میدم و کبوترها از خودم هستند تعبیرش چی میشه؟

پاسخ: نشانه آن است که مرتکب گناهی خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد

 

شیخ طوسی نیز در مورد غذا دادن به کفترها در خواب می گوید: دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.در واقع خادم و یا مستخدم را نشانه ی این خواب دانسته اند

 

سوال: سلام من کفتر باز نیستم و هیچ کبوتری را هم در خانه ام نگهداری نمیکنم ولی دیشب خواب دیدم که تعدادی زیادی کبوتر که رنگشون سبز و چاهی بود اومدن داخل حیاطمون و از شلنگ اب میخورن و پدرم به من گفت تا براشون دونه برنج یا گندم ببرم و منم اینکار را انجام دادم کبوترها روی دستم مینشتند و روی سروصورتم بودند تعبیرش چیه؟

پاسخ : اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

 

شما عزیزان میتوانید تعبیر خواب آدامس  ، تعبیر خواب آواز ، تعبیر خواب به دار آویختن را در سایت نماگرد مطالعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. ُسلام من خواب دیدم به چندتا مرغ و خروس دانه میدم هرچی دانه میریزم اونا میخورن چون خیلی گرسنه بودن به نظرشما تعبیر خواب من چیه

  1. سلام در خواب دیدم مرده از زنده درخواست ارزن کرده ولی زنده در خواب هرچه مغازه‌ها رو گشته پیدا نکرده

 2. سلام من خواب دیدم که طوطی زیبا از نژاد توکان به سمتم آمد و کنارم نشست من هم به او دانه گندم میدادم تا بخورد اولش یکم میترسیدم دستم را جلوش ببرم و بخورد ولی بعدش ترسم ریخت و دانه های گندم را به طرف نوک طوطی میبردم اونم فقط گندمو میخورد و دستمو گاز نمیگرفت ، تعبیرش چیه؟!

 3. سلام من خواب دیدم یه قفس بزرگ پر دونه است و من دارم تکونش میدم و از توش دونه های زیادی میریزه اول فک کردم پرنده نداره ولی بعدش دوتا پرنده توش دیدم از زیر دونه ها در اومدن و هنوز قفس دونه داشت تعبیرشو میشه بگید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا