خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب قارچ – خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قارچ – خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می شود. و دیدن قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب قارچ - خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قارچ – خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قارچ در رؤیا بیانگر ثروت و خواسته‌ای است که از راه حرام و غیر مشروع آن را بدست آوریم. معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته‌اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان و مستمند ضبط می‌شود. ضبط شدنی مالی است که ظاهراً می‌خرند اما بهایی ناچیز بابت آن می پردازندو به رضایت و نارضایی صاحب مال توجه نمی‌کنند زیرا قانون از آن حمایت می‌کند.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خواب قارچ، زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی، به این معنی است که از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن قارچ در خواب، نشانه تمایلات ناسالم و شتاب جاهلانه برای ثروت اندوزی است.
  • اگر دختری قارچ به خواب ببیند، نشانه آن است که با آداب و رسوم رایج مخالفت خواهد کرد.

 

تعبیر خواب قارچ بزرگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب شلغم ، خوردن شلغم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب قارچ خوراکی و قارچ سمی

لیلا برایت می گوید:

  • دیدن قارچ خوراکی در خواب، بیانگر همنشینی با دوستان خوب است.
  • دیدن قارچ سمی در خواب، بیانگر توطئه دشمنان است.

 

تعبیر خواب جمع کردن قارچ

اگر خواب ببینید که مشغول جمع آوری قارچ هستید، نشانه آن است که پا به محیط‌های خوب و مساعد می‌گذارید.

 

تعبیر خواب قارچ - خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قارچ – خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که غذایی از قارچ می‌خورید پولی حرام به دست شما می‌رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و دلهره می‌شوید یا گرفتار عذاب وجدان می‌گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد. حتی آن‌ها که قارچ شناسان خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن قارچ در خواب، علامت کشیده شدن عشق به رسوایی است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب چغندر ، خوردن چغندر و لبو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیدا کردن قارچ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ‌ها و علف‌های جنگل جستجو می‌کنید با مکر و تزویر مالی به چنگ می‌آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می‌شوید. ممکن است قارچ را ببینید ولی در خواب احساس کنید غذایی که می‌خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب قارچ – خوردن قارچ در خواب چه معنایی دارد؟
5 رای، میانگین: (4.8) (96%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.