تعبیر خواب

تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره

4.6/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب گردنبند چیست؟ دیدن یا انداختن گردنبند در خواب بیانگر تمایلات ارضا نشده است. روی عقل شما و تمایل شما برای تاثیر گذاری و قدرت بیشتر روی دیگران تاکید دارد. اگر گردنبند شکسته یا گم شده باشد بیانگر این است که تفکر معقول شما مطاابق تفکر احساسی شماست. شما نیاز دارید که طبق غریزه تان در مورد یک موقعیت یا رابطه رفتار کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره
تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره

 

تعبیر خواب گردنبد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردن بند بر شش وجه است.

اول: حج اسلام(به حج رفتن).

دوم: ولایت و فرمانروایی.

سوم: خصومت و دشمنی.

چهارم: امانت.

پنجم: معالجت.

ششم: کنیزک.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گردنبند برای زن، نشانه زیبایی و زینت است . گردنبند در خواب برای زن، به شوهر یا پسرش نیز، تعبیر میشود. دیدن گردنبند برای مردی که ازدواج نکرده است، به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نیز، باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانه آن است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد کرد

لوک اویتنهاو می گوید:

گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب دید گردن بندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگی است و نیز گویند که امانتی به وی سپارند. اگر دید گردن بند او به جواهر مرصع بود، دلیل که جاه و دولت یابد. اگر دید گردن بند بسیار داشت، دلیل که در علوم کامل شود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک گردن بند زیبا : به عشقی که خواستارش بودید خواهید رسید .
 • گردن بندتان را گم می کنید : یک ملاقات
 • یک گردن بند برای بچه هایتان : شما آدم پرهیزکاری هستید.

 

تعبیر خواب گردنبند به گفته معبرین غربی

معبرین غربی می گویند:

 • دیدن گردنبند در رویا می‌تواند معانی مختلفی را در بر داشته باشد. به طور مثال دادن، گرفتن و یا نقش و نمای روی گردنبند می تواند تفاسیر و تعابیر متفاوتی را به همراه داشته باشد.
 • اکثر رویاهایی که در مورد گردنبند دیده می‌شوند شامل مواردی همچون بستن گردنبند، پیدا کردن یا گم کردن، هدیه دادن و هدیه گرفتن، شکستن، بستن گردنبند به گردن شخص دیگری و خرید و فروش آن می‌باشد.
 • اگر در رویا گردنبندی با رنگ‌های قرمز، صورتی و سفید مشاهده کردید، علائم و نشانه‌های خوبی برای شما در پی خواهد داشت.
 • حتی دیدن خواب‌هایی با مضمون گم کردن گردنبند و یا شکستن گردنبند سبز نیز نشان دهنده تغییرات مثبت در زندگی فرد رویابین است.

 

تعبیر خواب گردنبد انداختن

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است ، علامت آن است که اندوه در زندگی او راه می یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شخصی یک گردن بند بدور گردن شما می اندازد : یک زندگی دونفره توام با خوشبختی طولانی
 • یک گردن بند دور گردن دارید : درآمد شما عالی خواهد بود

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب انگشتر ، دیدن حلقه ازدواج در خواب مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گردنبند با رنگ‌های مختلف

قرمز یا صورتی:

این گردنبند ها اغلب بیانگر عشق و علاقه هستند. گفته می‌شود زنی که گردنبند صورتی یا قرمز دریافت می‌کند در حال دیدن همسر آینده خود است. اگر شخصی که گردنبند را به او می‌دهد، از بستگان مانند پدر یا برادر وی باشد، آنگاه همسر آینده (یا شریک) دارای ویژگی‌های شخص دهنده گردنبند خواهد بود.

آبی، آبی تیره، سبز مایل به آبی:

سایه‌های مختلف رنگ آبی منعکس‌کننده حالت‌های عاطفی فرد می‌باشند. وقتی گردنبند آبی بسته شود نشانه‌هایی از اندوخته شدن و نگهداری چیزی درگذشته دارد. اگر شما در حال بستن گردنبند آبی هستید، نشان از این دارد که احساسات واقعی خود را نسبت به چیزی نادیده می‌گیرید. اگر شخص دیگری در حال بستن گردنبند بوده و شما متوجه آن شده‌اید، نباید به این شخص در مورد اسرار خود اعتماد کنید، چون حسود بوده و به شما رشک می‌ورزد.

بنفش یا نارنجی:

بنفش و نارنجی (هر یک یا) هر دو علامت ذهنی هستند و نشان‌دهنده دانش زیادی هستند که به دست خواهید آورد. شما به‌زودی اخباری را دریافت خواهید کرد که معمولاً خوب هستند.

سبز:

دریافت گردنبند سبز به معنای به دست آوردن پول بوده درحالی‌که بستن آن بدین معنی است که شما دارای مشکلات مالی بوده و یا با مشکلات مالی مواجه خواهید شد. وقتی شما در رؤیا گردنبند سبزی را می‌شکنید، ازآنجایی‌که افزایش ثروت را نشان می‌دهد، علامت بسیاری خوبی است و می‌تواند به معنی به دست آوردن کار بهتر، پیشنهاد دریافتی بیشتر یا شکستن چرخه منفی پول باشد.

سفید:

گردنبند سفید مانند گردنبند مرواریدی نشان از پاک‌دامنی و نجابت دارد. این نشان بسیار خوبی در رؤیا بر سلامتی، تندرستی و همچنین حاصل خیزی است (بخصوص اگر شما دچار مشکلات زیادی شده باشید). از دست دادن گردنبند تقریباً همیشه نشانه بدی بوده و بیانگر مشکلاتی منتهی به عشق و رابطه هستند. نگاه کردن به آینه و بستن گردنبند دلالت بر مراد ناکام دارد. بعلاوه نشان می‌دهد که شما عقل را نگه می‌دارید. رؤیای برنده شدن گردنبند یعنی شما نیاز به فکر کردن در مورد چیزهای جدید در زندگی دارید. شما ترجیح می‌دهید که درگذشته تأمل‌کنید اما آینده بزرگی دارید. پیدا کردن گردنبند روی زمین یعنی شما تأثیر زیادی روی دیگر افراد خواهید داشت. اگر گردنبند شکسته باشد، یعنی نیاز دارید بیشتر مثبت فکر کنید. افتادن گردنبند حاکی از این است که در زندگی خود نیاز به آرامش دارید.

 

تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره
تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره

 

تعبیر خواب شکستن گردنبد

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شکند ، نشانه آن است که با همسری ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است.

 

تعبیر خواب پاره شدن گردنبند

معبران می گویند:

پاره شدن گردنبند و یا باز کردن آن به معنای بیرون آمدن از زیربار تعهد نسبت به کسی یا کاری است.

 

تعبیر خواب گردنبند هدیه گرفتن

نعبیرگران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که از یک گردنبندی به هدیه گرفت، زیر بار تعهدی از وی خواهد رفت.

در سرزمین رویاها آمده:

 • به شما گردن بند هدیه می کنند : کسی که دوستش دارید مال شما خواهد شد.
 • به نامزدتان یک گردن بند می دهید : شما او را برده خود خواهید کرد.

 

تعبیر خواب گردنبند طلا سفید

مولف می گوید:

گردنبند طلای سفید به تعهد به کاری تمیز و پاک تعبیر می شود که حلال بوده و مقام و منزلت بیننده خواب را برای او دربر خواهد داشت.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب النگو ، دیدن النگو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب زنجیر طلا

منوچهر مطیعی می گوید:

گردنبند طلا در خواب برای مردان به تعهد به کاری حرام تعبیر شده و برای او به بی ایمانی و یا افتادن در گناه تعبیر می شود.

 

تعبیر خواب گردنبند طلا برای زنان

معبران می گویند:

اگر زنی خواب ببیند که از شوهرش گردنبندی طلا هدیه گرفت، عزیز او خواهد شد و به او متعهد خواهد بود.

 

تعبیر خواب گردنبند مروارید

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گردنبند مروارید داری، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از مروارید بیرون آمده است، یـعـنـی سخن علم و حکمت می‌گویی.

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی گردنبند مروارید هدیه بگیرد، به علومی آگاهی خواهد یافت و یا دهنده هدیه، او را آگاه و دانا به علوم خواهد کرد.

لوک اویتنهاو می گوید:

گردنبند مروارید : بهره و شادمانی

 

تعبیر خواب گردنبند نگین دار

منوچهر مطیعی می گوید:

اگرزنی از شوهر خود گردنبند نگین دار به هدیه بگیرد، صاحب فرزند خواهد شد. اگر کسی که مجرد است گردنبند نگین دار هدیه بگیرد، ازدواج خواهد کرد. اگرکسی گردنبند نگین دار هدیه بگیرد، می تواند تعبیر آن رسیدن به شغل عالی و سرپرستی و ولایت بر دیگران باشد.

 

تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره
تعبیر خواب گردنبند + تعبیر خواب گردنبند طلا و نقره

 

تعبیر خواب گردنبند نقره

مولف می گوید:

اگر کسی گردنبند نقره به هدیه بگیرد، به بزرگی و مقام و منزلت می رسد.

 

تعبیر خواب گردنبند جواهر

منوچهر مطیعی می گوید:

اگرکسی گردنبند جواهر نشان هدیه گرفت، به مقام و منزلت خواهد رسید.

 

تعبیر خواب گردنبند آهنی

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر کسی گردنبند آهنی از دیگری به هدیه بگیرد، تعبیرش رسیدن سختی از جانب آن شخص به او و افتادن در فساد است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب دستبند ، معنی دیدن دستبند در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گلوبند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر مردی در خواب ببیند گلو بند بسته است خوب نیست.چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی آبروئی و هتک حرمت و نفی احترام و شخصیت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همین گلو بند داشتن. البته فرق است بین گلو بند زینتی زنان و زنجیر طلائی که مردان همراه یک پلاک یا سکه منقش به اسم خدا و اولیا به گردن می بندند. با این توضیح گلو بند در خواب تعهد و دین است اعم از دین اخلاقی یا مالی .
 • اگر در خواب ببینید که گلوبندی بر گردن دارید خواب شما می گوید مدیون خواهید شد یا مدیون هستید. چنانچه در خواب ببینید گلوبندی دارید و آن را باز می کنید و گردن لخت خود را مشاهده می نمائید نشان آن است که از زیر بار دین بیرون می آئید و وام خود را می گذارید یا تعهد خویش را انجام می دهید . سنگینی و کلفتی گلو بند از هر جنسی که باشد نشان سبکی و سنگینی دین است.
 • اگر گلوبند کلفت و سنگین باشد وام شما سنگین است و اگر نازک باشد اندک است.

 

تعبیر خواب طوق (گردنبد)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن طوق درخواب بر سه وجه است.

اول: حج گذاردن( به حج خانه خدا رفتن).

دوم: ولایت یافتن ( به فرمانروایى رسیدن).

سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک ( مرافعه و خصومت کردن).

اگر در خواب بیند که طوق درگردن داشت، دلیل است از پادشاه مال یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که طوق درگردن داشت، دلیل است که دعوی به دروغ گوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر درخواب طوق زرین بیند، دلیل بر ولایت است. اگر مسین یا آهنین باشد، دلیل که با کسی خصومت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردن بند باشد و هم النگو. اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا می آویزند و آن را خلخال می نامند.

اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنین دید، دلیل بر فساد دین است.

داشتن گردن بند انقیاد و اطاعت را می رساند چنانچه زنی ببیند که گردن بندی از طلا به گردن دارد مجبور به اطاعت از کسی می شود که آن گردن بند را به او هدیه داده.اگر از آهن باشد تعبیر شدید تر است و تالم و تکدر بیشتری به وجود می آورد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام من مادرم فوت شده چندساله
  خواب دیدم داشتیم با مادرم در مورد یک سری اختلافات که با پدرم در خواب پیدا کرده بود درخواب البته،صحبت میکردم که یک دفعه سینه یا پیشانی ایشان(درست یادم نیس کدام قسمت)مثل یک صفحه مانیتور اخباری روشن شد و من از آونجا خوندم که امشب خورشید بر تمام سنگهای شرف شمس خواهد تابید و من هم در خواب یک گردنبند از سنگ شرف شمس داشتم که با خوندن این خواب بهش دست زدم و خوشحال شدم لطفا تعبیر این خواب رو به من بگید

 2. خواب دیدم که خوابیده بودم ، حس کردم گردنبندم از گردنم باز شد ولی پا نشدم دوباره ببندمش ، وقتی بیدار شدم( هنوز داشتم خواب میدیدم) خواستم از اتاق برم بیرون که دیدم زنجیر گردنبندم که نقره بود و سنگش که عقیق بود گوشه ی در افتاده
  منم برشون داشتم و فکر کنم دوباره انداختم گردنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا