تعبیر خواب

تعبیر خواب شترمرغ – دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب شترمرغ – معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

تعبیر خواب شتر مرغ - دیدن شتر مرغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شترمرغ – دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست قصد داریم شما را تعبیر خواب شترمرغ با توجه به عقیده معبرین کهن و تعابیر جدید آن آشنا کنیم. بنابر گفته معبرین کهن دیدن شتر مرغ نشانه ی موفقیت در کارهاست. اما با توجه به توسعه یافتن پرورش شترمرغ و محل زندگی اش تعابیر جدید پیدا کرده که معبرین دیدنش را نشانه زن گرفتن یا نعمت است. در ادامه با ما همراه باشید…

 

 تعبیر خواب شتر مرغ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود.

اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود.

اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد،دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد.

اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند شترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند.

اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود.

اگردید که جوجه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید با شتر مرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود

 

 تعبیر خواب سوار شدن بر شتر مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

سوار شدن بر شترمرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

 

تعبیر خواب شترمرغ - دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شترمرغ – دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن شتر مرغ در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم.

شتر مرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شتر مرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شتر مرغ : سبکسریهای شما به دیگران سود میرساند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شترمرغ در خواب، بر زن یا نعمت دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت ، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک شترمرغ : شما به بدبختی عادت کرده اید.

 

تعبیر خواب شترمرغ - دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شترمرغ – دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گرفتن شتر مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می‌دوید یا تمهید می‌کنید یا دام می‌نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می‌شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.

آنلی بیتون می‌گوید:

گرفتن شتر مرغ در خواب، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می‌شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

 

تعبیر خواب پر شتر مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پر شترمرغ سوغات است که از سرزمین‌های دور برای شما می‌رسد و اگر احیاناً شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می‌گیرد.

زینت کردن پر شترمرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تأیید دیگران نیست و می‌تواند محل ایراد و ملامت باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک پر شترمرغ : یک بیماری کوچک که باعث نگرانی شما خواهد شد.

دیگران پر شترمرغ دارند : در مقابل اطرافیانتان بیشتر محتاط باشید.

پر شتر مرغ میخرید : در نظر دوستانتان گناهکار هستید.

 

تعبیر مرتبط

تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب آویشن ، تعبیر خواب آرد 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا