تعبیر خواب

تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

3.7/5 - (6 امتیاز)

منظور از دیدن پالان در خواب چیست؟

تعبیر خواب پالان - دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

پالان در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و نمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم. چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده اند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد.

 

تعبیر خواب پالان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد.

اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دلیل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دلیل است که زنی از ستیزه روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می رساند و رنج می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک زن بیگانه باشد.

اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می شود بخصوص اگر پالان نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است.

 

تعبیر خواب حمل کردن پالان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می کند خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پالان بر پشت داشت و حمل می کرد، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد.

 

تعبیر خواب پالان - دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پالان – دیدن پالان خر یا اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرید و فروش پالان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد.

اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می بخشد یا می فروشد بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند. برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج .

 

تعبیر خواب پالان نو و کهنه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق. پالان کهنه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود. پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دلیل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب قاطر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا