تعبیر خواب

تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو

4.4/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب هلو چیست؟ دیدن هلو در خواب بیانگر خوشی و لذت است. از چیز های ساده زندگیتان لذت می برید. خواب ممکن است بیانگر چیزی در زندگی تان باشد که هلو برو تو گلو ست و خوب پیش می رود. اینکه چگونه ممکن است استعاره ای از عشق یا معشوق شما باشد را در نظر گیرید. با ادامه مطالب همراه ما باشید

 

تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو
تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو

 

تعبیر خواب هلو

معبرین غربی می گویند:

 • هلو در خواب به طور کلی نشانه عشق و روابط عاشقی است.
 • این میوه همچنین می‌تواند دوره‌ای از زندگی را نشان دهد که با خوشحالی و لذت سپری می‌شود.
 • دیدن هلو در خواب همواره دارای نشانه‌های خوبی از احساس و عشق است حتی اگر شما در بیداری هلو را دوست نداشته باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.

 

تعبیر خواب هلو گندیده

معبرین غربی می گویند:

هلو گندیده در خواب نشانه تمرکز شدید بر کار و دور نشدن از اهداف است.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب آلو ، خوردن یا چیدن آلو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب هلو کال

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب هلوهای کال و نارس بچیند ، نشانه آن است که از طرف اقوام مورد بی لطفی قرار خواهد گرفت .

 

تعبیر خواب هلوی فاسد

لیلا برایت می گوید:

دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى‏ها است.

 

تعبیر خواب خوردن هلو

آنلی بیتون می گوید:

خوردن هلو در خواب ، علامت تغییر مأیوسانه حرفه و بیماری اطفال است و نیز ناتوانی در فراهم آوردن دیدارهای مورد تمایل و لذتبخش .

خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف خواهید شد.

 

تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو
تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو

 

تعبیر خواب چیدن هلو از درخت

معبرین غربی گویند:

چیدن یا جمع کردن هلو از درخت بیانگر شکفتن عشق است. این تعبیر حتی برای دیدن شکفه درخت هلو نیز صادق است.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که از درختی هلو می‌چینید، به این معنا است که اوقات شیرینی را خواهید گذراند. دیدن هلوی فاسد در خواب، نشانه‌ی مشکلات و گرفتاری‌ها است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند از درختان پربار هلو ، هلوهایی رسیده می چیند ، نشانه آن است که در مسافرتی همسر متمول و ثروتمند خواهد یافت.

 

تعبیر خواب هلو گرفتن از مرده

معبران می گویند:

اگر شخصی ببیند که مرده ای به او هلو می بخشد یا کادو میدهد این خوب نیست و تعبیر فسادی ممکن است در دین و یا اعتقاد او پدید بیاید که پیامدها بد و شوم آن زندگی اش را تهدید می کند

 

حکایت

شخصی به نزد ابن سیرین رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که پدربزرگم که یک ماه پیش از دنیا رفت برای من چند عدد هلوی رسیده و تازه آورده است و از من در خواست داشت تا ابتدا پوست آن ها را بکنم و سپس میل کنم تعبیرش چیست؟ استاد به این مرد پاسخ دادند تو این روزها با کسانی دم خورد و یا همنشین هستی که قصد دارند تا اعتقادات تو را سست کنند بیشتر مراقب اطرافیانت باش و به حرف های باطلی که این روزها از این افراد می شنوی اهمیت نده

 

تعببر خواب دیدن هلو بر درخت

آنلی بیتون می گوید:

دیدن هلو بر درختان پر شاخ و برگ ، نشانه آن است که بعد از به خطر انداختن سلامت و ثروت , به مقام مورد نظر خود دست می یابید .

دیدن برگه هلو در خواب ، علامت آن است که افراد خطاکار پولی از شما خواهند ربود

 

تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو
تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو

 

تعبیر خواب شفتالو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است،

اول: بیماری.

دوم: کنیزک.

سوم: صلت (صله و جایزه).

چهارم: مال.

پنجم: منفعت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده. کلا شفتالو را خوب نمی دانند به خصوص اگر زرد یا گندیده و بسیار نرم باشد
 • معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده اند.
 • برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد. کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب های ما موثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد تعبیر می گویند.
 • کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود. تعابیری که نوشته می شود برای کسانی است که به این میوه بی تفاوت هستند. کلا شفتالو میوه خوبی در خواب های ما نیست
 • “امام جعفر صادق علیه السلام” آن را (صلت) تعبیر کرده اند. صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد. در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله نصیب شما می شود.
 • بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب انجیر ، خوردن انجیر های شیرین و خوشمزه چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب درخت شفتالو

معبران می گویند:

تعبیر درخت شفتالو، مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد.

 

تعبیر خواب شفتالو  زرد و گندیده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است.

معبران می گویند:

دیدن شفتالوی زرد، دلیل است بر بیماری. اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع کرد، دلیل که از بزرگی منفعت یابد.

 

تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو
تعبیر خواب هلو + تعبیر خواب شفتالو

 

تعبیر خواب کاشتن درخت شفتالو

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد .

 

ببیشتر بدانید: تعبیر خواب آناناس ، خوردن آناناس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چیدن شفتالو

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا