در این مطلب از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب قرقاول از منابع معتبر برای شما عزیزان آماده کرده ایم. قرقاول از مرغایی است که دیدنش در خواب نیکو است. معبران غربی می گویند: اگر ببینی قرقاول به دست آورده‌ای یا گرفته‌ای، یـعـنـی با زن پارسا و زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب قرقاول - دیدن تذرو در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قرقاول – دیدن تذرو در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب قرقاول

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.

اول: زن.

دوم: مال حرام.

سوم: معیشت.

چهارم: کام دل جستن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • قرقاول از مرغایی است که دیدنش در خواب نیکو است. اگر ببینید قرقاولی در بغل دارید خواب شما می گوید که مردم شما را تحسین می کنند و مدح شما را می گویند و مورد توجه قرار می گیرید. کاری می کنید که نظرها به شما معطوف می گردد.
  • اگر قرقاولی را بیابد و به دست یا به آغوش بگیرد. در این صورت خواب او می گوید پیروزی بزرگی به دست می آورد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن قرقاول در خواب ، نشانه پیوندهای محکم بین دوستان است .

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی قرقاول فریاد و بانگ و آواز می‌کند، یـعـنـی خبری از زنی زیبا به گوش تو می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

  • اگر ببینی قرقاول به دست آورده‌ای یا گرفته‌ای، یـعـنـی با زن پارسا و زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی.
  • اگر ببینی قرقاول در کنارت افتاد و خوابید، یـعـنـی کسی با زنت ارتباط دارد و او را فریب می‌دهد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر قرقاول، مرد خائن، و قرقاول ماده، زن فریبنده می‌باشد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جوجه قرقاول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که قرقاولی در خانه شما تخم نهاده یا جوجه آورده خوب است و خواب شما می گوید از یک بیگانه سودی عاید شما می گردد و به نعمت می رسید. اگر بیننده خواب قرقاولی داشته که آن را گم کرده یا پرواز کرده و رفته زیان می بیند و مالی را از دست می دهد و عکس این تعبیر را دارد.

 

تعبیر خواب قرقاول مرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کشتن قرقاول در خواب خوب نیست و انهدام بخت و اقبال تعبیر می شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی قرقاولی که در خانه داشته‌ای، مرده است، یـعـنـی زن تو هلاک می‌شود، یا به خاطر زن‌ها دچار مصیبت می‌شوی. اگر ببینی قرقاول از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

 

تعبیر خواب قرقاول - دیدن تذرو در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قرقاول – دیدن تذرو در خواب چه معنا و مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شکار قرقاول

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید قرقاولی را با شلیک تیری شکار می کنید ، نشانه آن است که با خود خواهی آسایش خود را به آسایش دوستان ترجیح می دهید.

 

تعبیر خوردن گوشت قرقاول

آنلی بیتون می گوید:

خوردن گوشت قرقاول در خواب ، نشانه آن است که حسادت و حرفهای همسرتان باعث می شود روابط خود را با دوستان قطع کنید .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب بلبل ، شنیدن صدای بلبل در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب جنگ با قرقاول

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با قرقاول در حال جنگ و نبرد می‌باشی، یـعـنـی با فرد خیانتکاری دشمنی و خصومت می‌کنی.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.