تعبیر خواب قرص چیست؟ دیدن قرص در خواب های ما نشان دهنده ی امنیت، آرامش یافتن، جستن از خطرها و بلاها، بهبود یافتن اوضاع زندگی و همچنین عبور راحت از مشکلات یا سختی هاست. و قرص خوردن در خواب بیانگر تجدید هماهنگی درونی تان است. شما یک دوره شفا را تجربه می کنید و به ایده های منفی در ذهنتان پایان می دهید.

 

تعبیر خواب قرص - قرص خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قرص – قرص خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب قرص 

معبران می گویند:

  • طور کلی معبران قرص را در خواب های ما نشان دهنده ی امنیت ، آرامش یافتن ، جستن از خطرها و بلاها ، بهبود یافتن اوضاع زندگی و همچنین عبور راحت از مشکلات یا سختی ها می دانند ، و چنان چه قرص را به افرادی بدهیم که در قید حیات نیستیم باز هم شامل نشانه های خوبی است و بیان میدارد که صاحب زندگی و آینده ای بدون تلاطم و سختی می شوید و پایداری و ثبات در مراحل زندگیتان کاملا به چشم می خورد.
  • دیدن چنین رویایی برای دختران یا پسران مجرد نشانه ی هشدار نیز می تواند باشد ، گاهی مواقع تعبیر این است که در زندگی نباید به افراد مختلف و بیگانه اعتماد کنید ، با آن ها در مورد حرف های خصوصی تان صحبت کنید و یا به او اجازه دهید که در حریم شخصی شما دخالت کند ، چرا که اگر چنین شود ممکن است دچار دردسرهای مختلفی شوید که میتواند برایتان گران تمام شود.

 

تعبیر خواب قرص خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید قرص می‌خورید، علامت آن است که مسئولیت‌هایی را به دوش خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد.

 

تعبیر خواب درمان نشدن پس از خوردن قرص

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش عدم خیر و منفعت در کارهایی است که انجام می‌دهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر احساس کنید که با خوردن آن قرص درمان نمی‌شوید مال یا پول مختصر به شما می‌رسد، حرام و از طریق نامشروع.

 

تعبیر خواب درمان شدن پس از خوردن قرص

محمدبن سیرین می گوید:

قرص خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش قرص می‌خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن قرص بهبود حاصل می‌کنید مالی مختصر نصیب شما می‌شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است.

 

تعبیر خواب قرص دادن به دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • به طور نادر ممکن است اگر در خواب دیدید که به دیگری قرص می‌دهید او را به انجام کاری نکرده ترغیب می‌کنید. کاری که نه خوب است و نه او می‌خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده قرص هر کس که هست.
  • اگر دیدید به همسرتان قرص می‌دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می‌شود که مسئول شما هستید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به دیگران قرص می‌دهید، علامت آن است که به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می‌گیرید.

 

تعبیر خواب قرص - قرص خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قرص – قرص خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب قرص درست کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید که با داروهایی قرص درست می‌کنید تدارک گناه یا کار خلاف را می‌بینید که به نفع شما نیست.

 

تعبیر خواب خریدن قرص

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.

 

تعبیر خواب قرص دادن به مرده

معبران می گویند:

اگر خواب دیده باشی به مرده ای ، قرص می دهید و قصد داری با این کار به او کمک یا خدمتی کرده باشی خوب است ، و تعبیر آن این است که افرادی که در کنارت حضور دارند به شما وفادار خواهند ماند ، از دیگران خیانت نمی بینی ، و مسیری را طی خواهی کرد که انتهای آن به سعادت و خوشبختی ختم می شود

طباطبایی می گوید:

رساندن قرص به مردگان در رویاهای ما سبب می شود تا در دین و ایمان قویتر از قبل شویم همچنین نشان دهنده ی داشتن زندگی ای پایدار و بدون دغدغه در آینده است.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب سرما خوردگی ، تعبیر خواب زکام ، تعبیر خواب آب بینی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.