خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب دزد دریایی – دیدن دزدان دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دزد دریایی – دیدن دزدان دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع تعابیر مختلف تعبیر دزد دریایی

تعبیر خواب دزد دریایی - دیدن دزدان دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دزد دریایی – دیدن دزدان دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دزد دریایی چیست؟ دیدن دزد دریایی در خواب بیانگر کسی یا موقععیتی است که به زندگی احساسی شما هرج و مرج و آشفتگی می دهد شما حس می کنید که کسی به یکچارچگی یا خلاقیت شما تجاوز کرده است ( آن را به هم زده است). در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دزد دریایی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دزدان دریایی در خواب ، علامت آن است که دوستان ریاکار نقشه هایی شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند کشید .

 

تعبیر خواب حمله دزدان دریایی به کشتی

مولف می گوید:

دیدن دزدان دریائی که به کشتی شما حمله می کنند وطلاها و جواهرات شما را می دزدند و شما را می کشند . اگر چه در بیداری وحشتناک به نظر برسد ولی در خواب به این معنی است .کسانی شما را از بیم وحراس نجات می دهند و غم واندوهتان را از شما دور می کنند . و به شما بقا و طول عمر می بخشند.

 

تعبیر خواب دزد دریایی بودن

  • اگر خواب ببینید خود دزد دریایی هستید ، علامت آن است که در جمع دوستان مقامی پایین تر به دست خواهید آورد .
  • اگردختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، علامت آن است که به عدم شایستگی و فریبکاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت.

 

تعبیر خواب اسیر شدن بدست دزدان دریایی

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می کنند ، نشانه آن است که به بهانه های مختلف به ترک خانه تحریک می گردد .

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب دریانورد ، تعبیر خواب دریا ، تعبیر خواب آب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.