در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب پیت آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پیت - معنی دیدن پیت در خواب چیست؟

تعبیر خواب پیت – معنی دیدن پیت در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده ای است که انجام می دهیم و به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

 

اگر برای مطالعه تعابیر پشنهادی ما تمایل دارید به لینک های داده شده مراجعه کنید: تعبیر خواب گاو، تعبیر خواب گربه، تعبیر خواب اسب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب پیت – معنی دیدن پیت در خواب چیست؟
9 رای، میانگین: (4) (80%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار