تعبیر خواب

تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه

4.5/5 - (2 امتیاز)

 نواختن چنگ و چغانه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه
تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه

تعبیر خواب چنگ و چغانه چیست؟ چنگ گونه‌ای ساز زهی باستانی است. و از مشهورترین سازهای ایران باستان به‌شمار می‌آمده‌است. و دیدنش در خواب بیانگر این است که ازدواج سعاتمندی نخواهید داشت.

 

تعبیر خواب نواختن چنگ

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملی پیش نروید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما چنگ می نوازید : به دوستانتان زیاد اعتماد نکنید .
 • دیگران چنگ می نوازند : بطالت و پوچ گرائی
 • یکی از دختران شما چنگ می نوازد : او ازدواج سعادتمندی نخواهد داشت .
 • دشمنان چنگ می نوازند : خوشیهای بیشمار و پر ارزشی در پیش دارید .

 

تعبیر خواب شنیدن صدای چنگ

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانه آن است که کاری که سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .

 

تعبیر خواب چنگ شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری و شکستن پیمان میان عشاق است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چنگ شکسته : بیماری برای معشوق

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب پیانو ، نواختن پیانو در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چنگ زدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • چنگ زدن در خواب سخن دروغ است.
 • اگر بیند چنگ می زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد.
 • اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد.
 • اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد، دلیل که شنونده دروغ و باطل است.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد، دلیل بر وفات اوست.

معبران در مورد این خواب گویند:

چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر کسی بیند چنگ می زد، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد.
 • اگر بیند با چنگ، چغانه و نای و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.

 

تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه
تعبیر خواب نواختن چنگ + تعبیر خواب نواختن چغانه

 

تعبیر خواب چغانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • چغانه در خواب، سخن باطل و دروغ است.
 • اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد.
 • اگر این کس جاهل است، شغلی پیشه کند که از آن شغل او را سرزنش کنند.
 • اگر بیند با چغانه چنگ و نای ورقص بود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب گیتار ، نواختن گیتار در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب نواختن چغانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد.
 • اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه

 

تعبیر خواب شکستن چغانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا