تعبیر خواب

تعبیر خواب حوض – دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟

4.2/5 - (4 امتیاز)

انواع تعابیر مختلف حوض آب در خواب

تعبیر خواب حوض - دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب حوض – دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب حوض آب از منابع معتبر برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن حوض در خواب  نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است. اگر برای مطالعه ادامه مطالب تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب حوض آب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

اول : مردم با منفعت

دوم: مردی توانگر و ثروتمند

سوم: مال جمع کردن

چهارم : عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض ملک او باشد.
 • اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود.
 • اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

محمدبن سیرین گوید:

اصل حوض در خواب علم ودانش است

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن حوض در خواب، نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است.
 • اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است، نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد.

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب آب ، دیدن یا خوردن آب در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب آب خوردن از حوض

ابن سیرین گوید:

اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض.

 

تعبیر خواب حوض - دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب حوض – دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شستشو در حوض

ابن سیرین می گوید:

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد. اگر بیمار بیند شفا یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک می‌شوید.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند تن و جامه خود به حوض می‌شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب استخر ، شنا کردن در استخر چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حوض ماهی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد
 • چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می‌کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می‌گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

 

تعبیر خواب حوض ماهی با آب گل آلود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانه آن است که در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد .

 

تعبیر خواب حوض - دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب حوض – دیدن حوض ماهی در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب حوض ماهی با آب زلال

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حوض ماهی با آبی زلال در خواب ، نشانه آن است که قراردادهایی سود آور خواهید بست و در زندگی لذتهای فراوانی خواهید برد .

 

تعبیر خواب حوض ماهی خالی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حوضی خالی از ماهی ، علامت آن است که دشمنانی بزرگ در نزدیکی شما هستند .

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعیبر خواب ماهی ، خوردن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب افتادن حوض ماهی

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند داخل حوض ماهی می افتد ، علامت آن است که بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیری بر خلاف آنچه رفت دارد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا