تعبیر خواب

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب دیگ بخار و دیگ پایه

4.6/5 - (7 امتیاز)

دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب دیگ بخار و دیگ پایه
تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب دیگ بخار و دیگ پایه

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دیگ آشنا کنیم و مطالبی را از منابع معتبر برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است. با ادامه مطالب همراه ما باشید

 

تعبیر خواب دیگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است.

اول: کدخدای خانه ( مرد صاحب خانه).

دوم: کدبانوی خانه.

سوم: رئیس شهر.

چهارم: خادم.

پنجم: موکل بر حوائج( کارگزارى که امور و نیازمندیهاى افراد محول به اوست و به دست او انجام میشود).

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است که وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیگ در خواب کدبانوی خانه است و خداوند خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تاویلش بر خداوند خانه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • دیگ وسیله ای است برای پختن غذا که البته می دانیم که خانم و کدبانوی خانه با آن سرو کار دارد. دیگ در خواب های ما سمبلی است از خانم و بانوی خانه که می تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به این که امر پخت و پز را در خانه چه کسی انجام می دهد و این مسئولیت به عهده کدام یک از آن ها است.
 • برای جوانی که همسر ندارد دیدن دیگی به کد بانوی خانه و همسر بر نمی گردد بل که به مادر اشاره می کند و یا آن کس که به آشپزی اشتغال دارد. مشاهده دیگ در خواب با مسائلی مربوط به خانه ارتباط پیدا می کند که هرحالت آن تاویل خاصی دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک دیگ بخار : عدم توجه به بازده کارها
 • خواب یک دیگ : امیدهای شما بی دلیل هستند .
 • شما یک دیگ دارید : آشنائیهای جدیدی در پیش دارید .
 • شما دیگ می سازید : ناراحتی در خانواده
 • با یک دیگ کار می کنید : گوش به حرف چاپلوسان ندهید .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب ظرف + معنی و تعبیر دیدن ظروف شکسته در خواب

 

تعبیر خواب دیگ غذا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیگ را با غذا دیدید از خانم خانه به شما سودی می رسد ولی اگر غذائی غیر ماکول در دیگ دیدید از او به شما زیان می رسد. ضربه زدن روی دیگ نشانه دعوا و مرافعه است که یک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر دیگ در خواب ببینید به ریاست و بزرگی می رسید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنی بود، دلیل است که روزیِ پرداخته بی رنج بدو رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیگ در خواب، به انسان عالم و دانا تعبیر می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ببیند که در دیگی غذا می پزد، پول بسیار به دست میآورد. گوشت داخل دیگ در خواب، بر رزق و روزی پاک دلالت دارد.

 

تعبیر خواب دیگ شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دیگ شکسته در خواب ، علامت آن گاست که نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید کرد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگربیند دیگ بشکست، دلیل که خداوند خانه یا کدبانوی خانه هلاک شود.

 

تعبیر خواب دیگ آب جوش

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است که سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

 

تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب دیگ بخار و دیگ پایه
تعبیر خواب دیگ + تعبیر خواب دیگ بخار و دیگ پایه

تعبیر خواب دیگ سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیگ سوراخ شده ای در خواب دیدید که احساس کردید متعلق به شما است خانم و کدبانوی خانه بیمار می شود ولی اگر احساس کردید که آن دیگ متعلق به شما نیست زنی از آشنایانتان بیمار می شود.

 

تعبیر خواب پاتیله ( دیگ مسی بزرگ)

محمد ابن سیرین می گوید:

پاتیل در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر ببیند که پاتیل نو بخرید یا کسی به او داد، دلیل که ازدواج کند. اگر بیننده خواب زن باشد، زنی کدبانو است.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببیند که در پاتیل چیزی است از خوردنی، دلیل است که به شما از کدبانوی خانه خیر و منفعت رسد. اگر ببیند که در پاتیل چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که به شما از جانب کدبانوی خانه ضرر رسد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب کوزه ، دیدن کوزه شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیگ پایه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیگ پایه به خواب بر دو وجه است. اول: کدخدای خانه. دوم: کدبانوی خانه. اگر بیند دیگ دانی نو فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل است که کدبانوئی به خانه آورد. اگر بیند که دیگدان بشکست، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دیگ پایه بخواب بیند، دلیل بر کدخدای سرا بود یا مردی قوی حال و دلیر است که ازکس نیندیشد.

 

تعبیر خواب دیگ بخار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک دیگ بخار : عدم توجه به بازده کارها

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانه آن است که ازمدیریتی بد عذاب خواهید کشید .
 • اگر زنی خواب ببیند برای سرکشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است که در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .

 

تعبیر خواب لوید

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن لوید درخواب، دلیل است بر خدمتکار خانه.

اگر بیند که اصل لوید از مس است، دلیل است که آن خدمتکار جهود بود. اگر لوید را در خواب بزرگ و پاکیزه بیند، دلیل است که خدمتکارش مصلح بود.

اگر لوید را کوچک بیند، دلیل است که خدمتکارِ او مفسد است. اگر بیند که لوید بشکست، دلیل که خدمتکار از وی جدا شود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا