تعبیر خواب عود چیست؟ تعبیر روشن کردن عود با چوب عود متفاوت است. با توجه به گفته معبران عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است. اما دیدن چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.

 

تعبیر خواب عود - روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب عود

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عود در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی خوبرو و خوش سخن.

دوم: پادشاه بزرگ پارسا.

سوم: ثنا و مدح و آفرین.

چهارم: مال و منفعت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن عود ، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است. اگر بیند عود را در زیر خود دود کرد، دلیل که از مردم راحت یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن عود در خواب، بر نام بردن شخص به نیکی دلالت دارد. اگر کسی دید که عودی را با بوی خوش در دست دارد، سخنان نیکویی را میشنود و اگر چیزی را گم کرده باشد، آن را دوباره به دست خواهد آورد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب عود : دیگران تملق و چاپلوسی شما را میکنند.

 

تعبیر خواب روشن کردن عود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید حکم عطریات را دارد و اگر عود را ببینید نشان مصاحبی است شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد و مصاحبتش مغتنم است. چوب عود خیر و برکت است و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب تعبیر چوب معمولی را ندارد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کنار خودت عود دود کرده‌ای، یـعـنـی مردم به تو آسایش و راحتی می‌رسانند،

در جائی دیگر نیز می‌گوید:

تعبیرش این است که شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می‌آوری و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌کنی و تو را تحسین می‌کنند و هر چه بوی آن خوب‌تر باشد تحسین شدن تو بیشتر خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بدبو باشد تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسپند ، اسپند دود کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن عود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد. به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست و بوی آن حکم عطر را دارد.

 

تعبیر خواب درخت عود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر دیدن درخت عود، مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.

 

تعبیر خواب عود - روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عود – روشن کردن عود در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب سوزاندن چوب عود

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر ببینید چوب عود می سوزانید نیکی و خیرات می کنید
 • اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید دیگری خیرات می کند و سود آن عاید شما می گردد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • عودها در حال سوختن در یک معبد : این پایان مشکلات شماست
 • دیگران عود می سوزانند : مورد توجه افراد بسیاری قرار می گیرید .
 • شما درخانه خودتان عود می سوزانید : کسی که عاشقش هستید از شما تعریف ودلربائی می کند .

 

تعبیر خواب عود خام

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب بیند که عود خام داشت، دلیل که از پادشاه عطا یابد، هر چند که عود در خواب بیشتر بیند، منفعت بیشتر باشد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب دود ، دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب عود سوز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • تعبیر عودسوز، «غلام» و «کنیزک» می‌باشد.
 • اگر ببینی عود سوز داری، یـعـنـی غلام یا کنیزک به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی عودسوز را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی غلام یا کنیزک تو از دنیا می‌رود

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.