خوش آمدید - امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب نبات – خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نبات – خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نبات آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن نبات در خواب بیانگر مال و نعمت، عزت و بزرگی می باشد. برای مشاهده تعابیر مختلف نبات با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب نبات - خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نبات – خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نبات

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نباتات زمین درخواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت.

دوم: بزرگی و جاه.

سوم: منفعت خوش.

چهارم: زیادتی حرمت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی.

اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

 

تعبیر خواب نبات - خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نبات – خوردن نبات در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نبات جلاب (شربتی که با نبات تهیه شود)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.

اول: سخن خوش.

دوم: بوسه دادن،

سوم: مال.

چهارم: فرزند.

پنجم: دوست.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب شیره ، تعبیر خواب قند ، تعبیر خواب شکر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

هجده + نوزده =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.