تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری

3/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب جوی آب – نهر و دیدن آب جاری در خواب

تعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری
تعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری

در این پست از بخش تعبیر خواب  نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب آب جاری آشنا سازیم و دیدن آب جاری در خواب،نشانه کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است.تام چت ویندراگوید:اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است . در ادامه ابتدا تعبیرهای کوتاهی از تعبیر خواب آب جاری از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی تهیه شده و سپس به شرح تعبیر دیدن آب جاری در خواب پرداخته شده است، پس با ما همراه باشید.

 

تعابیر مختلف  آب جاری از دیدگاه دانیال نبی:

1- اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.

2- اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.

3- اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.

4- اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

5- اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.

6- اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.

7- اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود.

8- اگر بیمار باشد شفا می یابد.

9- اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد.

10-اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

یوسف نبی علیه السلام درباره آب جاری می گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

تعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری
تعبیر خواب ـ تعبیر خواب آب جاری

تعبیر آب جاری درخواب از زبان منو چهر مطیعی:

تعبیر آب جاری و آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

جابر مغربی گوید:

جوی در تاویل، مردی محتشم با منفعت است. اگر بیند که آب جوی برداشت، دلیل که به قدر آن از مردی محتشم مال یابد. اگر بیند جوی خورد، زندگانی بود.

 

تعبیر های مرتبط با موضوع اصلی :

تعبیر خواب  دیدن آب ،  آب تیره ،  آب بینی 

 

تعبیر آب جاری در خواب به گفته تام چت ویندو :

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا