تعبیر خواب

تعبیر خواب عقرب – نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (10 امتیاز)

تعبیر خواب عقرب و معنی کشتن عقرب در خواب چیست؟

تعبیر خواب عقرب چیست؟ عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است و دیدنش در خواب بیانگر موقعیتی در بیداریتان است که ممکن است دردناک یا مضر باشد. بیانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک ، کلمات تلخ و یا افکار منفی باشد که توسط شما گفته میشود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید ( خودتان به خودتان ضربه زنید). در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عقرب - نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عقرب – نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عقرب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن

دوم: حسود

سوم: سخن چین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستانِ ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر ببینید در صندوق یا جامه دان شما عقرب خوابیده با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است

اگر ببینید که آشپز خانه پر از عقرب شده در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب مارمولک ، مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عقرب در خواب، بر مردی سخنچین که دیگران را به جان هم میاندازد، دلالت دارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن عقرب در خواب دشمن مکاره بود

دیدن عقرب در خواب دشمن بود

 

تعبیر خواب عقرب - نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عقرب – نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نیش عقرب

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که عقرب او را نیش زد، دشمنش درباره ی او غیبت می کند یا این که به سانحه بدی دچار میشود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است که به دردسر می‌افتید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی عقرب تو را نیش زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

معبرین غربی می گویند:

دیدن و یا نیش خوردن توسط عقرب در خواب نشان دهنده موقعیت‌هایی در زندگی بیداری است که دچار ضرر و زیان می‌شوید. نیش عقرب در خواب احساس مخرب، کلمات تلخ و افکار منفی هستند که برای رسیدن به اهدافتان با آن‌ها مواجه می‌شوید.

خالد اصفهانی میگوید:

اگر خواب ببینی از عقرب با رنگ قرمز نیش می خوری دلالت بر این دارد که یکی از دوستان و اطرافیانت بر علیه شما دسیسه و یا خیانت میکند و با اعمالی که از خود نشان میدهد باعث خشم شما می شود

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب ساس ، دیدن ساس در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب ورود و خروج عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از «آلت مردی» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

اگر ببینی از «پیشانی» تو عقرب بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

 

تعبیر خواب کشتن عقرب

محمد بن سیرین می گوید:

اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

 

تعبیر خواب عقرب - نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عقرب – نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن عقرب

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

 

تعبیر خواب عقرب در آستانه خانه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی «پادشاه» یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 

تعبیر خواب باریدن عقرب از آسمان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان عقرب می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد

 

تعبیر خواب له کردن عقرب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر در خواب ببیند که روی عقرب پا گذاشته و عقرب بزرگی را له میکند دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند. اگر بیند عقربی را نگاه میکند بود، دلیل که امانتی به وی سپارد.

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب ملخ ، دیدن ملخ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عقرب سیاه

منوچهر مطیعی می گوید:

عقرب سیاه و خیلی وحشتناک در خواب گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشو یش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت جسمی زمخت ظاهر می شود.

 

تعبیر خواب عقرب مرده

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر در خواب عقرب مرده ببینید به معنی این است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا