تعبیر خواب

تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

4.3/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب بذر – معنی کاشتن بذر در خواب چیست؟

تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بذر چیست؟ معبرین غربی می گویند : دیدن بذر در خوابتان نماد جاه و مقام و بزرگی، وراثت (ارث بردن از والدین -باروی)، ظرافت و تداوم زندگی است. الان زمان شروع یک ماجراجویی جدید است.

 

تعبیر خواب تخم کاشتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تخم کاشتن در خواب بر چهار وجه است.

اول: جاه ومقام و بزرگی.

دوم: فساد.

سوم: مال حرام.

چهارم: نفع وسود در بازرگانی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگی یابد.

اگر دید از آنجا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است.

اگر بیند از آن چه کِشته بود چیزی حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در زمین خویش تخم همی کاشت، دلیل که زنی خواهد و کارش ساخته شود.

اگر زمین کِشته خویش ناکِشته بیند، دلیل که او را با کسی خصومت افتد.

اگر بیند که به جائی مجهول تخم همی کاشت و برآمد، دلیل که غزا کند و غزا بر وی آسان گردد و خیرها کند.

اگر بیند در زمین خویش کشت می کرد، دلیل که او را مال و نعمت حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد.

اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کاشتن گندم و جو

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند جو یا گندم یا درخت در زمین خود می کاشت، دلیل که عز و جاه او زیاده شود، به قدر آن که کشته بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند گندم همی کاشت، دلیل که او خیر و نیکوئی رسد.

اگر بیند جو همی کاشت، دلیل که او را مال جمع شود.

اگر دید کاورس همی کاشت، دلیل بر مال اندک کند.

اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همی کشت، دلیل است بر غم و اندوه.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید گندم کشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد.

اگر دید جو کشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است.

 

تعبیر خواب بذر

کاشتن انواع بذر در خواب، تعابیر خاص خود را دارد.

 • اگر کسی در خواب گندم و جو می کاشت و محصول سلامت برداشت کرد، به نفع و سود خواهد رسید
 • اگر عدس و ماش و امثال اینها را کاشته سود آنها کمتر خواهد بود.
 • اگر در حال برداشت محصول بدست آمده بود، سود و منفعتی به زودی خواهد یافت.
 • اگر در هر یک از این محصولات، آفتی مشاهده کرد، از آن محصول زیان خواهد دید و به تعبیر دیگر، کاشتن هرگونه بذری، انجام عمل خیر و نیکو خواهد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بذر یا تخم هر چیزی در خواب، بر نوه و نوادگان صالح دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بذر در خواب ، نشانه سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .

 

تعبیر خواب بذر - کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب بذر – کاشتن بذر در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کاشتن دانه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی میکارد، همسرش حامله میشود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد.

 

تعبیر خواب بذر قوطنا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

که دیدن بذر قطونا درخواب، دلیل بر غم و اندوه کند و خوردن وی، دلیل بر نقصان مال کند به قدر آن که خورده بود.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب ارزن (دانه خوراکی پرنده) ، تعبیر خواب برنج ، تعبیر خواب اسفناج ، تعبیر خواب انجیر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. خواب دیدم مردی به من بذر گوجه فرنگی داد که بذرها قرمز و خیلی زیبا بود و گفت آنها را در بالکن خانه بکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا