تعبیر خواب قربانی کردن چیست؟ دیدن قربانی و ذبح کردن در خواب بیانگر ایمن شدن و برآورده شدن حاجات است. اما باید به این نکته توجه کرد ذبح حیوانات حرام گوشت با حیوانات حلال گوشت متفاوت است. به همین دلیل منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می‌کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می‌کشد و نام این کار را قربانی می‌نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست.

 

تعبیر خواب ذبح کردن + تعبیر خواب کشتن یا قربانی کردن گاو، گوسفند، بره

تعبیر خواب ذبح کردن + تعبیر خواب کشتن یا قربانی کردن گاو، گوسفند، بره

 

تعبیر خواب قربانی کردن (ذبح کردن)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قربان کردن بر چهار وجه است.

اول: ایمن شدن از ترس.

دوم: یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).

سوم: خیر و برکت.

چهارم: زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).

جابرمغربی می گوید:

دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

قربانی کردن و یا ذبح کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

 

همانطور که در قرآن کریم آمده:

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ _ [خداوند پس از ماجرای قربانی کردن حضرت اسماعیل (ع) توسط حضرت ابراهیم (ع) می‌فرماید:] و ما او را به اسحاق بشارت دادیم در حالی که پیامبری از صالحان باشد (صافات، 112)

 

تعبیر خواب قربانی کردن حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می‌کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می‌کشد و نام این کار را قربانی می‌نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست.

 

تعبیر خواب قربانی کردن بره

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می‌رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می‌شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می‌کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می‌یابید.

 

تعبیر خواب ذبح کردن گوساله

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می‌تواند گاوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود. کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب ذبح شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، یـعـنـی مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود

 

تعبیر خواب ذبح کردن + تعبیر خواب کشتن یا قربانی کردن گاو، گوسفند، بره

تعبیر خواب ذبح کردن + تعبیر خواب کشتن یا قربانی کردن گاو، گوسفند، بره

 

تعبیر خواب کشتن یا قربانی گوسفند

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می‌برید و بهره مند می‌شوید و بهتر است اگر پوستی که می‌کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به مصرف معاش شما می‌رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می‌بخشد.

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر در خواب ببینی گوسفند را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.
  • اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

 

تعبیر خواب ذبح گاو

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که گاوی را قربانی می‌کنید و گوشت آن را تقسیم می‌نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می‌رسد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.

 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، یـعـنـی مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب گربه ، تعبیر خواب ببر ، تعبیر خواب اسب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.