خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب خوابیدن – استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خوابیدن – استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خوابیدن – خوابیدن در رختخواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوابیدن - استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خوابیدن – استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب خوابیدن یا استراحت کردن برای شما عزیزان آماده کرده ایم. تعبیر خواب خوابیدن با توجه به محل خواب تعبیری متفاوت دارد برای مثال ممکن است کسی زیر درخت یا روی تخت یا رختخواب خوابیده باشد. همراه ما باشید تا به تعابیر آنها بپردازیم.

 

تعبیر خواب خوابیدن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خوابیده است، نشانه غفلت از ذکر و یاد خداوند است.

لوک اویتنهاو می گوید :

  • خوابیدن : تنبلی
  • خوابیدن در منزل دیگری : حسادت
  • خوابیدن در طبیعت  : سفر
  • خوابیدن در یک آلاچیق : ماجرا جویی
  • خوابیدن در یک هتل : خواسته های بر آورده شده
  • خوابیدن دریک واگن : روابط تجاری مساعد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی.

تعبیرگری می‌گوید:
اگر ببینی عروس را به خانه آورده‌ای و با او خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بیت‌المعمور (کعبه فرشتگان) خوابیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خوابیدن برای کسی که ترسیده است، ایمنی می‌باشد و برای کسی که مرده است، آمرزش و بخشش است، و برای بیمار بهبودی می‌باشد، و شخص زندانی آزاد شدن از زندان

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی روی زمین نشسته یا اینکه خوابیده‌ای، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب خوابیدن بین مرده ها

محمد ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که مرده است را در خواب ببینی که خوابیده است، یـعـنـی آن مرده به رستگاری رسیده است، و یا اگر کسی که ترسیده است در خواب ببیند که خوابیده است، تعبیرش این است که به آرامش می‌رسد، ‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌گوید:
 اگر ببینی بین مرده‌ها خوابیده‌ای و کسی از خواب بیدارت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم به انجام کاری مشهور می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَتَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ… چنان بودند که بیدارشان پنداشتی ولی خفتگان بودند… (کهف-۱۸).
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

۱- اگر کسی خواب ببیند که در میان مردگان خوابیده است، و کسی او را بیدار نمود، به خاطر کاری که انجام می دهد، در بین مردم برای خود شهرتی به دست می آورد.

۲- اگر کسی در خواب ببیند مرده ای خوابیده، دلیل بر ایمنی او است و اینکه آن مرده در آرامش است.

 

تعبیر خواب خوابیدن زیر سایه درخت

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در باغ زیر درختی خوابیده‌ای : و استراحت میکنی، یـعـنـی نسل و فرزندان تو زیاد می‌شوند.

کتاب سرزمین رویاها:

زیر شاخه های بزرگ یک درخت بلوط  خوابیده ای : عمر شما طولانی خواهد بود و بسیار ثروتمند خواهید شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی زیر سایۀ درختی خوابیده ای : یـعـنـی در پناه مردی خواهی بود که تعبیر آن درخت به او مربوط می‌شود

 

تعبیر خواب خوابیدن - استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خوابیدن – استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب استراحت کردن ( خوابیدن) 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

استراحت پس از خستگی در خواب، بر ثروتمند شدن پس از تنگدستی دلالت دارد و اگر بینندهی خواب بیمار باشد، برنزدیک شدن اجلش، دلالت دارد.

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

 

تعبیر خواب خوابیدن با نامحرم

جابر مغربی می گوید:

چنان چه در رویای خود دیدی در بستر مردی خفته ای و به ایشان نگاه میکنی و شک نداری که این فرد با تو محرم نیست این نشان دهنده ی برنامه یا نقشه ای منفی است که در حال حاضر در ذهنت داری مثلا چشم رو هم چشمی قصد داشتن برای تخریب اقوام و یا آشنایان غیبت زیاد کردن و همچنین قصد لذت جنسی بردن از نامحرمان از معانی آن است چنان چه دیدی این شخص برای تو آشناست اما نمیتوانی اسم فامیل یا چهره اش را به جا بیاوی خوب و خیر است

ابراهیم کرمانی می گوید: 

اگر ببینی کنار مرد نامحرم خوابیده ای و دست روی پیشانی اش میکشی، مشکلی که داری رفع خواهد شد

اگر به او آب دادی و یا از او خواستی جرعه ای آب بنوشد کار نیک و خیری انجام میدهی

اگر با او حرف میزدی و در حین صحبت کردن گریه میکردی و یا ناله داشتی نشان دهنده ی این است که از موضوعی سخت دلگیر خواهی شد

اگر دیدی به همدیگر لبخند ملیح میزدید دلیل بر اینکه بزودی با فردی قرار ملاقات خواهی گذاشت

اگر ببینی پشتت را به او کرده ای و او نیز پشتش به شما بود نشان دهنده ی انتخابی نادرست و مهلک از طرف خود شماست

اگر دیدی در همین حین که کنارش دراز کشیده ای بصورت عاشقانه از هم لب میگیرید، از کسی که برایتان عزیز و مهم است دروغی بزرگ می شنوید

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب آرد ، آرد بیز و آرد غلات را در این بخش مشاهده کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.