تعبیر خواب

تعبیر خواب دود – دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب دود و معنی دیدن دودکش در خواب

تعبیر خواب دود - دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود – دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دود چیست؟ دود در خواب جنگ و فتنه است یا غم و انده و کسالت. غم و اندوهی که شما را افسرده می کند ولی نمی گریاند. همه عواملی که قلب را تکدر می بخشند و نهایت موجب ملال و افسردگی می شوند به صورت دود در خواب ظاهر می گردند.

 

تعبیر خواب دود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جنگ و فتنه نیز برخورد شدید شغلی یا اختلاف و بگو مگوی خانوادگی است. بحث بین زن و شوهر نقار و کدورت بین فرزندان و پدر و مادر.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دود در خواب، به درد و آزار و غم و اندوه تعبیر می شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دود به خواب، سلطانی ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودی عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دود در خواب ، نشانه سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

 

تعبیر خواب دود سیاه آسمان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که دود به جای این که از زمین به آسمان برود از آسمان به زمین می آید اثر آن بیشتر است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب آتش ، دیدن آتش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دود آتش

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیرش بیم و ترس در کارها است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، یـعـنـی آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در شهر یا در ولایتی، بی آن که آتشی بود دود بر می آمد، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالی بیم بود و توبه باید کرد

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند دود در عالم برنخاسته و آتش زبانه می زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.

 

تعبیر خواب دود - دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود – دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دود در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید دود از خانه شما بلند می شود و می رود بهتر از این است که ببینید که دود از جائی دیگر به خانه شما می آید. اگر دود از آشپز خانه شما بیرون می آمد با همسرتان اختلاف پیدا خواهید کردو از جانب او آزرده می شوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون می آمد، دلیل که شاهی ظالم وی را مصادره و مالش بستاند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید آسمان خانه شما را دود گرفته به طوری که ندانید آن دود از کجاست نشان آن است که گرفتاری خانوادگی برای شما پیدا می شود و از جهت خانواده ناراحت و اندوهگین می گردید. اگر دود سیگار یا دود اندک دیدید افسردگی اندک است و زود گذر.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن دود از لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید دود از لباس شما بر می خیزد مردم پشت سرتان بد خواهند گفت و شخصیت شما را مورد سئوال قرار می دهند. اگر دیدید رشته ای دود به سمت شما می آید خبر بد به شما می دهند.

 

تعبیر خواب دود سیاه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در میان دود سیاهی قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است که افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بخاری ، دیدن بخاری در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب دود کش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامین است از جهت خانواده.

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن دودکش در خواب ، نشانه حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است . خبر بیماری کسی به شما می رسد .
  • اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .

 

تعبیر خواب دود - دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود – دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیرون آمدن دود از دودکش

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید از دودکش دود برمی خیزد ، نشانه آن است که خیری به شما می رسد .
  • بیرون آمدن دود از دودکش ، نشانه شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده شماست .

 

تعبیر خواب پنهان شدن در دودکش

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در دودکشی پنهان می شوید ، نشانه آشفته شدن وضعیت کار ، و هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست .

 

تعبیر خواب پایین آمدن از دودکش

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود ، علامت آن است که دست به عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود .

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خاکستر ، معنی دیدن خاکستر آتش در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب بالا رفتن از دود کش

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از دودکشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد .

 

تعبیر خواب دوده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دوده در خواب ، نشانه آن است که توفیق اندکی از حرفه خود به دست می آورید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا