تعبیر خواب صایون چیست؟ دیدن صابون در خواب بیانگر این است که نیاز دارید احساسات یا خاطرات گذشته تان را بشویید که برود. شاید شما از نظر احساسی ، حس کثیف بودن یا گناه دارید و تلاش می کنید که این شرم را بشویید. یا اینکه نیاز دارید که چیزی را اعتراف کنید.

 

تعبیر خواب صابون - دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صابون – دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صابون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می‌شوید برائت حاصل می‌کند.
 • اگر متهم است رفع اتهام می‌شود.
 • اگر محکوم است حکم لغو می‌گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می‌شود.
 • چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می‌کند و دیون خویش را می‌پردازد و آسوده می‌شود.
 • اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می‌شوید از بیماری شفا می‌یابد و سلامتش اعاده می‌گردد.
 • چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می‌شوید به راه صلاح باز می‌گردد و از ادامه کارهای زشت باز می‌ایستد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن صابون در خواب، نشانه رفع غم و غصه باشد؛ زیرا صابون، چرک را از بین میبرد و چرک نیز، در خواب به غم و غصه تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صابون در خواب ، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

لوک اویتنهاو می گوید :

صابون : غصه

استفاده کردن آن : مناطق خطرناک

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صابون خوردن

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

 

تعبیر خواب خریدن صابون

لوک اویتنهاو می گوید :

خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد

جابر مغربی می گوید:

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

 

تعبیر خواب صابون - دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب صابون – دیدن صابون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شستن لباس با صابون

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می‌شوید او ما را از سختی و تنگی می‌رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می‌گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که لباسهایش را با صابون میشوید، از بیماری شفا می یابد،از گناهان توبه میکند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده میشود و قرضهایش را پرداخت میکند. ممکن است

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب حوله ، معنی دیدن حوله در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب کف صابون

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می‌کند، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه‌ای به دست خواهد آورد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.