تعبیر خواب

تعبیر خواب پرستو – دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

4.4/5 - (5 امتیاز)

تعبیر دیدن پرستو و پرواز پرستو در خواب چیست؟

تعبیر خواب پرستو - دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پرستو – دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

پرستو پرنده‌ای از خانوادهٔ پرنده‌های مرجانی است که در سراسر جهان در تمام قاره‌ها به غیر از قطب جنوب یافت می‌شود.و دیدنش در خواب نشانه تمام حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند. برای مطالعه دیگر معانی تعبیر خواب پروانه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پرستو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و درمقام او قرار گیرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است.

اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پرستوئی را فراگرفت، دلیل که از غم ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب میمون و مبارکی است.

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می گیرد. به کسی که دوستش دارد نزدیک می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن. دیدن جوجه های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است.
 • دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروایی دیگران.
 • برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن ها لانه می کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می شود.
 • برای مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرستو در خواب ، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب پرواز پرستویى را ببینید، یعنى در عشقتان موفق مى‏شوید. شنیدن صداى پرستو در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوش است.

خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت:

 • پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می آید و به درون لانه خود می رود، این سرعت پرواز می تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند
 • اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد

 

تعبیر خواب لانه پرستو 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می آید که سر از پا نمی شناسید.

چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می گیرد.

 

تعبیر خواب پرستو - دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پرستو – دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب آواز پرستو

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است.

اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند

 

تعبیر خواب گوشت پرستو

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که گوشت پرستو می‌خورد، دلیل بر مال اندک است.

 

تعبیر خواب کشتن پرستو

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدایی جوید دور شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است .

 

برای مطالعه تعبیر خواب دیگر پرنده ها به قسمت زیر مراجعه کنید

تعبیر خواب جغد ، تعبیر خواب عقاب ، پروانه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا