تعبیر خواب ته چین و معنی خوردن ته چین در خواب

تعبیر خواب ته چین - معنی خوردن ته چین در خواب چیست؟

تعبیر خواب ته چین – معنی خوردن ته چین در خواب چیست؟

ته‌ چین یک غذای ایرانی است که از مخلوط برنج، انواع گوشت (مرغ متداول‌تر است)، ماست، تخم مرغ و زعفران فراوان درست می‌شود. و معمولاً در رویاهای ما بیشتر ظاهر می‌گرد  دیدن ته چین در خواب در حالت کلی نیکو و بسیار خوب است ولی این نکته را بایستی در نظر بگیرید که طعم و مزه ته چین چگونه بوده تا بتوان تفاسیر بهتر و کامل‌تری را برای تعبیر خواب ته چین بیان کرد. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید

 

تعبیر خواب ته چین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ته چین در خواب نشانه نعمت و مال است

ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد.

 

تعبیر خواب تعارف کردن ته چین

چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می شوید و خیر می یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می شوید.

 

تعبیر خواب ته چین مرغ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد

 

تعبیر خواب ته چین - معنی خوردن ته چین در خواب چیست؟

تعبیر خواب ته چین – معنی خوردن ته چین در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ته چین در رنگ‌های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم.

 

تعبیر دیدن خوردن ته چین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خوردن ته چین در خواب بهره‌وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است. اگر خانمی ته چین می‌پزد صاحب فرزند می‌شود.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب برنج ، تعبیر خواب ظرف ، تعبیر خواب ته دیگ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب ته چین – معنی خوردن ته چین در خواب چیست؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر