تعبیر خواب تلویزیون و معنی دیدن تلویزیون شکسته

تعبیر خواب تلویزیون - معنی دیدن تلویزیون در خواب چیست؟

تعبیر خواب تلویزیون – معنی دیدن تلویزیون در خواب چیست؟

دیدن تلویزیون در خواب بیانگر ذهن شما و افکار جاری شماست. خواب بازتابی از این است که چگونه ایده ها و افکارتان را دریافت ، یکپارچه و ابراز می کنید. برانامه هایی که در خوابتان میبینید ، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهنتانن است. در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب تلویزیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • دیدن تلویزیون در خواب جهانگردی و سیر و سیاحت و مسافرت است.
  • اگر دیدید که چندین تلویزیون دارید که همه روشن هستند و برنامه های مختلف دارند سفری برای شما پیش می آید که طی آن نقاط و شهرهای مختلف را خواهید دید.
  • اگر در تلویزیون تک چهره ای که دیدید بیگانه بود دوستی را ملاقات خواهید کرد و اگر آشنا بود با شخصی بیگانه ولی مهم برخورد خواهید داشت.

مولف می گوید:

دیدن تلوزیون در خواب در صورتی که موضوع خواب را شامل شود به صورتهای مختلف می تواند باشد

در کل می توان به تلوزیون به دید یک خبر نگاه کرد

 

تعبیر خواب تماشای تلویزیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید به تماشای تلویزیون نشسته اید ـ در صورتی که تلویزیون محور خواب شما باشد ـ به سفر می روید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اتاق ، معنی دیدن اتاق خواب و اتاق پذیرایی در خواب

 

تعبیر خواب دیدن بناهای مذهبی در تلویزیون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب روی صفحه تلویزیون مسجد یا بناهای مذهبی دیدید به سفر زیارتی و یا به سفر حج می روید.

 

دیدن برنامه غم انگیز و علمی در تلویزیون

تعبیر گری می گوید:

نگاه کردن به یک برنامه غمگین می‌تواند روز غمناکی را پیش رو داشته باشد

نگاه کردن به یک فیلم علمی روز پر جستجو و پر فکری در پیش خواهید داشت

 

تعبیر خواب سریال دیدن در تلویزیون

تعبیر گری می گوید:

اگر به یک سریال پرهیجان نگاه می‌کنید می‌توان گفت روز پر اضطراب و نگرانی در پیش خواهید داشت

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسباب خانه ، اسباب کشی در خواب چه تعیبری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن اخبار در تلویزیون

تعبیر گری می گوید:

اگر در خواب منتظر اخبار نشسته‌اید یا به آن گوش می‌دهید می‌توان گفت باید منتظر خبری باشید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب تلویزیون – معنی دیدن تلویزیون در خواب چیست؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر