تعبیر خواب

تعبیر خواب بیضه – دیدن خایه مرد در خواب چه مفهومی دارد؟

2.6/5 - (5 امتیاز)
[ type=”blue”]در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب بیضه آشنا کنیم. دیدن بیضه در خواب به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر یا غرایز آن اشاره دارد. بنابر این از دست دادن آن یا کوچک بودن آن در رویا به اضطراب در این رابطه اشاره می‌کند. این تصویر همچنین به مردانگی از لحاظ اعتماد به نفس مردانه، قدرت و انرژی اشاره دارد. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بیضه - دیدن خایه مرد در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب بیضه – دیدن خایه مرد در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است.

اول: فرزند

دوم: اهل بیت

سوم: مال

چهارم: عزت

پنجم: بزرگی

ششم: طلب حاجت

هفتم: مراد یافتن

دیدن خایه فرزند در خواب بر چهار وجه است

اول: مراد یافتن

دوم: زن خواستن

سوم: کنیزک

چهارم: فرزند آوردن

 

تعبیر خواب بزرگ و کوچک شدن بیضه

محمد ابن بصری می گوید:

 • اگر ببینی بیضۀ تو به قدری دراز شده که روی زمین کشیده می‌شود، یـعـنـی مال و اموال جمع آوری می‌کنی.
 • اگر ببینی هر دو بیضۀ تو بزرگ شده است، یـعـنـی قوت و مال و اموال تو بیشتر می‌شود
 • اگر ببینی کوچک می‌باشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

 

تعبیر خواب فشار دادن بیضه توسط دیگری

معبران می گویند:

اگر ببینی کسی بیضۀ تو را محکم فشار داد و بیهوش شدی، یـعـنـی خبر مرگ فرزندت را میشنوی، ولی اگر فرزندی نداشته باشی، یـعـنـی جاه و منزلت و احترام تو کم می‌شود.

 

تعبیر خواب گرفتن و بریدن بیضه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بیضه‌ تو بریده شده یا افتاده است، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود

تعبیرگری نیز می‌گوید:

اگر ببینی بیضه‌ات را از ته بریده‌اند، یـعـنـی قوت تو از دست می‌رود.

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
 • اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.
 • اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
 • اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • بیضه‌های زخمی: مخالفانتان را شکست خواهید داد.
 • شما بیضه ندارید: شانس و موفقیت در معاملات

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی ، تعبیر خواب بریدن ، تعبیر خواب ختنه کردن

 

تعبیر خواب بیرون آوردن بیضه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بیضه خودت را بیرون آورده‌ای و به کسی می‌بخشی، یـعـنـی فرزندان تو را متعلق و منسوب به شخص دیگری می‌کنند، ‌‌‌‌‌

 

تعبیر خواب بخشیدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:

 • اگر بیند که بیضه خود به کسی بخشید و آن کس نیز بیضه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.
 • اگر بیند بیضه خود به رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.

 

تعبیر خواب ورم کردن خایه

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.

 

تعبیر خواب بیضه - دیدن خایه مرد در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب بیضه – دیدن خایه مرد در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دیدن بیضه دیگران

محمد بن سیرین گوید:

اگر در خواب بیضۀ مردم را ببینی، یـعـنـی شر دشمن را از خودت دفع می‌کنی.

 

تعبیر خواب بیضه حیوانات

شیخ طوسی می گوید:

 • اگر ببینی حیوانی بیضه ندارد این نشان دهنده ی ضعف و یا سستی در دین توست.
 • اگر آن را از روی زمین پیدا کردی و یقین پیدا کردی که متعلق به یک حیوان است ، نشان میدهد که با زنان و یا دخترانی که نیت خوبی ندارند رابطه برقرار خواهی کرد و سرانجام در این راه قربانی می شوی و به چشم یک طعمه به شما نگاه میکنند ،
 • چنان چه اقدام به خوردن آن کردی بیانگر توبه کردن و یا بطور کلی پشیمانی از انجام گناه است.اگر دیدی حیوان ماده ای بیضه دارد بیانگر فتنه دروغ و یا جادوست

 

تعبیر خواب بریدن بیضه حیوانات

شیخ طوسی می گوید:

اگر دیدی بیضه اش را میبریدند باید مراقب باشی چرا که ممکن است افرادی با سخنان مبهل سبب شوند تا اعتقادات شما بتدریج کمرنگ شود. اگر دیدی خون از آن جاری شد خوب نیست و خبر از یک مرگ یا مصیبت نا به هنگام در میان اقوامتان میدهد.

 

تعبیر خواب خوردن بیضه ی حیوانات

علامه طباطبایی میگوید:

 • این کار چه در عالم واقعیت و چه رویا کاری ناپسند است و بنابراین نمی تواند معنای خوبی نیز داشته باشد
 • اگر این حیوان نر باشد خوردن آن بیان میدارد که از کامیابی و سعادت دور خواهید ماند و رو به پوچی و بی هدفی حرکت میکنید و از سرعت موفقیت یا پیشرفت شما در زندگی کاسته می شود
 • اگر دیدی همسرت مشغول این کار است کارهای سخت و مسئولیت های زیادی را به گردن شما می گذارند که در انجام آن ها ناتوان خواهی بود
 • اگر دوستان یا آشنایان را در چنین وضعیتی مشاهده کردی بیان می دارد که بدشانسی و بداقبالی به آن ها روی خواهد آورد
 • اگر فرزند پسر یا دخترت این عمل را کرد بیان میدارد که با زنان یا بعضی از دختران خصموت پیدا خواهی کرد

 

تعبیر خواب زهار

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای زهار عبارتند از: 1- زن 2- مال و اموال.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی به زهار خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، یـعـنـی کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود.

اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

اگر ببینی در قسمت زهار خودت دچار درد و رنجی شده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن دچار درد و رنج می‌شوی.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان من خواب دیدم که همون جایی که خوابیده بودم از خواب بیدار شدم و دیدم روی دیوار پشت سرم پر از امضاست همه ی امضا ها متعلق به خودم بود بعد از چند دقیقه گوشی من زنگ خورد و یه آقایی پشت خط بودن ایشون خودشون رو معرفی کردن و گفتن که دکتر هستن و گفتن مردی که من دوسش دارم سال ها پیش در اثر حادثه ای بیضه هاش رو از دست داده و خواجه هست ممنون میشم کمکم کنید

 2. سلام خسته نباشین و ممنون از کمک و راهنماییتون برای آرامش ما.
  من خواب دیدم یه جایی برای تفریح به طبیعت رفتم و یه پارچه بزرگ زیرم انداختم و نشستم. یه دفعه احساس کردم زیر پارچه یه چیزی تکون میخوره اول ترسیدم سریع با پارچه گرفتمش میخواستم لحش کنم بعد گفتم اول ببینم چیه؟ دیدم خایه هست و احساس کردم برای خودمه و جلب تر این که احساس میکردم زنده است و از خودش اختیار داره، همین که با دست راست برداشتم بزارم کنار خایه چپ خودش به راحتی مثل آهن ربا چسبید کنار خایه چپیه و یه احساس آرامش خواسی داشتم انگاری کاملتر شده بودم.
  ممنون از تعبیر های قشنگتون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا