تعبیر خواب

تعبیر خواب تشنگی – تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (6 امتیاز)
[ type=”blue”]در این مطلب از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تشنگی آشنا کنیم. معبران تشنگی در رویا را نیاز فرد به چیزی بیان می‌کند. فرد رویابین طالب ارضا شدن نیازهای عاطفی و معنی خویش است. برای مطالعه جزئیات بیشتر تعبیر خواب تشنگی با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب تشنگی - تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تشنگی – تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تشنگی

جابر مغربی می گوید:

تشنگی درخواب فساد است در دین.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می‌کنید تا به چیزی که می‌خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تشنگی در خواب، ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی و احساس غربت دلالت داشته باشد.

حضرت دانیال می گوید:

سیری از آب بهتر از تشنگی بود

محمدبن سیرین می گوید:

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تشنگی: تلاش‌های بیهوده، غصه

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما تشنه هستید : ناراحتی و ناکامی در شما داخل شده
 • بچه ها تشنه هستند : آرزوهای این بچه ها برآورده خواهند شد.
 • شما ازتشنگی شدید رنج می برید : یک مصیبت در پیش است.

 

تعبیر خواب تشنگی - تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تشنگی – تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تشنگی مرده

معبران می گوید:

اگر خواب دیده ای مرده ای احساس تشنگی دارد خوب نیست و به این علامت است که شما اخیرا دست به کارهای تازه ای زده اید که عاقبت خوشی به همراه ندارند و ممکن است آینده ی شما را به خطر بیندازند

شیخ طوسی می گوید:

تشنه بودن مرده در خواب بیانگر انجام اعمال باطل و بدون هدف، گرفتار هوس و یا گناه شدن ، اسیر مادیات دنیا شدن و علاقه ی زیاد برای انجام امور منفی از معانی اصلی این رویاست.

مولف می گوید:

اگر ببینی فرد مرده ای احساس تشنگی داشت باید خیلی بیشتر از قبل مراقب خودت و اعمالت باشی چرا که ممکن است گناهایی را مرتکب شوی که جبران آن هاسخت یا زمان بر است

 

حکایت

شخص سالمندی به نزد حضرت یوسف نبی میرسند و به ایشان گفتند خواب دیدم پدربزرگم که چند سالی است از دنیا رفته اند بر لب چاهی ایستاده اند و هر چقدر تلاش میکنند تا آب از چاه بیاورند موفق نمی شدند چندیدن بار سطل اب را به اعماق چاه فرستاد ولی هر بار با ناکامی رو به رو میشد و از این بابت خیلی ناراحت بود ، تشنگی بسیار زیادی در او دیده می شد و من از مشکی که به دوش داشتم کمی آب گوارا به ایشان خراندم ، تعبیرش چیست ؟ حضرت این مرد را نصیحت زیاد کرد و به ایشان گفتند ایخیرا شما با اهل منزل خود رفتار ناپسندی داشته اید و افراد زیادی را از خود دلخور کرده اید که اگر با همین وضعیت ادامه دهید آینده ی ناآرامی در انتظار شماست ، همچنین به این مرد گفتند مراقب دین و اعتقادت باش چرا که ممکن است بزودی با اعمال خودت از آن فاصله ی زیادی بگیری.

 

تعبیر خواب جستجو برای آب

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می‌گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی‌شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب‌های ما به صورت تشنگی فورم می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر بیماری است که مدت‌ها است از بیماری رنج می‌کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می‌گردد و در پایان به آب می‌رسد و می‌نوشد و رفع عطش می‌کند خواب او می‌گوید سرانجام شفا می‌یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند به غایت تشنه است و آب نمی‌یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا.

 

[ type=”red”]هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آب خوردن ، تعبیر خواب آب سرد

 

تعبیر خواب تشنگی - تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تشنگی – تشنه بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می‌گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می‌شوید و آن گناه را می‌کنید که البته خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می‌گیرید. اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • برای رفع تشنگی آب گل آلود می خورید : درغم و اندوه فرو می روید .
 • برای رفع تشنگی آب گرم می نوشید : دیگران سعی خواهند کرد شما را بخرند .

در سر زمین رویاها آمده:

 • آنقدر می نوشید تا تشنگی تان رفع شود : پول و رضایت خاطر
 • شما نمی توانید تشنگیتان را رفع کنید : گول خواهید خورد .

 

تعبیر خواب تشنه بودن دیگران

ابراهیم کرمانی می گوید :

 • اگر دیدی دوستت تشنه بود نشانه ی این است که دیر یا زود گرفتار خواهد شد و روزهای تلخ و غمگینی در زندگی ایشان وارد می شوند که در این زمینه کسی قادر نخواهد بود به ایشان کمک کنند
 • اگر ببینی فرد ناشناسی احساس تشنگی میکند بیانگر این است که حوادث تلخ و سختی برای اقوام شما در راه خواهد بود بطور مثال خبرهایی را در جمع خانواده ی خویش خواهید شنید که شما را اندوهگین میسازد.
 • اگر ببینی افراد سرشناس و معروف تشنه هستند به این تعبیر است که فساد تباهی و گناه در جامعه ی شما روز به روز در حال زیاد شدن است.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا