خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب کنه – دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کنه – دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

کنه حشره ای است که ضرب المثل آن معروف است. کسی که سخت به انسان چسبیده باشد و از آدم طلب خواهی کند، می گویند مثل کنه به انسان چسبیده است. دیدن کنه در خواب همسر و همگام و همدم اوست و اگر ببیند کنه بدن او را خورد، همسرش مالی از او تلف می کند. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کنه - دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کنه – دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کنه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کنه در خواب بر سه و جه است.

اول: عیال.

دوم: خدم.

سوم: مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کنه درخواب، دلیل عیال است. اگر بیند کنه اندامش را می خورد، دلیل که به قدر آن مالش تلف شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کنه ها بر تن شما می خزند ، نشانه آن است که اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .

اگر خواب ببینید کنه ای را روی بدن خود له می کنید ، نشانه آن است که از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

 

 

تعبیر خواب کشتن کنه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر دید کنه را می کشت دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل بر نقصان این سه چیز است. اگر دید کنه را از خود می انداخت، دلیل که چیزی پنهان به او رسد و از آن متفکر شود.

 

تعبیر خواب کنه - دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کنه – دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن کنه بر تنه درخت

معبران می گویند:

دیدن کنه های بزرگ بر تنه درخت ، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند.

 

تعبیر خواب کنه در بدن حیوانات

معبران می گویند:

اگر کنه را روی بدن چهارپایان و حیوانات اهلی منزل خود دید، مردم بیشتر از چهارپایان او بهره می برند تا خود او و این دلیل بر ضعف اوست. اگر ببینید که کنه ها روی بدن شما می خزند، از لحاظ مالی اوضاع نابسامانی خواهید داشت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید بر تن چهارپایان او کنه بود، دلیل که مردم را از چهارپایان او فائده بود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب کنه – دیدن کنه در خواب چه مفهومی دارد؟
12 رای، میانگین: (4.3) (85%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.